Reiten: - Ondsinnet løgn

Eivind Reiten kaller påstanden om at han planla opsjonsutbetalingene for løgn og ondsinnethet.

Konsernsjef i Hydro Eivind Reiten l
Foto: Holm, Morten / SCANPIX

Han mener påstandene er en konstruert virkelighet med hensikt å fremstille konsernledelsen som grådig.

 

Jeg har mye ugjort og har ingen planer om å trekke meg.

Eivind Reiten til NRK

 

Dagbladet har tidligere brakt saken om at Reiten og hans direktører

planla utbetaling av opsjonene på et - for dem - gunstig tidspunkt - allerede i januar.

- Dette er løgn - det er ondsinnet og det er en konstruert virkelighet som fyrer oppunder den almenne forargelsen, sier Eivind Reiten til NRK.

Opsjonsutbetalingene aldri behandlet

I følge Reiten er det ikke riktig at konsernledelsen selv har vært delaktig i avviklingen av opsjonsprogrammet.

- Dette er en av flere usannheter som er prestert, og det er etter min mening ondsinnet. Konsernledelsen kan meget vel bevitne at denne saken har aldri vært behandlet i konsernledelsen. Jeg orienterte konsernledelsen i et møte en gang i mai om at styret tok sikte på å avvikle opsjonene, sier Eivind Reiten til NRK.

Dagsnytt-innslag om Eivind Reiten (Reporter: Hedvig Bjørgum)

Reiten hevder også at han i dette møtet presiserte at han ikke syntes det var riktig av konsernledelsen å behandle dette spørsmålet.

- Granskning basert på avisartikler

Etter at regjeringen sparket styreformann Jan Reinås søndag, bestemte Næringsdepartementet seg for også å granske konsernsjef Eivind Reitens rolle i avviklingen av Hydro-opsjonene. Og svaret fra BA-HR forelå i går - et døgn etter, og like før bedriftsforsamlingen i Norsk Hydro diskuterte styrets og ledelsens håndtering av opsjonsfesten.

Men dersom det Eivind Reiten hevder er riktig, bygger altså kritikken i BA-HR-rapporten på sviktende grunnlag - siden administrasjonen i Hydro ikke har hatt noen rolle i avviklingen av opsjonsprogrammet.

Ingen planer om å trekke seg

Eivind Reiten har tenkt å lede Hydro også i fremtiden - og har ikke tenkt å slippe roret, hverken som konsernsjef i Hydro eller som styreformann i det nye selskapet StatoilHydro.

- Jeg har mye ugjort og har ingen planer om å trekke meg, sier han til NRK.