Nødhjelp for Hellas ligger klar

Finansministrene i Eurosonen ble i kveld enige om hvilke strakstiltak eurolandene kan sette inn for å hjelpe Hellas til å gjenvinne økonomisk kontroll - hvis det skulle bli nødvendig.

Herman Van Rompuy (v.) og Jean-Claude Juncker

Stemningen var i hvert fall god før møtet: EU-president Herman Van Rompuy (v.) sammen med Luxembourgs statsminister Jean-Claude Juncker, som også leder Eurosonen.

Foto: G. Gobet / Scanpix/AFP

De 16 Eurolandene har blitt enige om en plan som kan settes ut i livet raskt. Men de sier at det fortsatt ikke tror det skal bli nødvendig å ta den i bruk.

- Ikke bedt om nødhjelp

- Vi går ikke inn med nødhjelp nå, det har ikke Hellas bedt om, sa Luxem­bourgs statsminister Jean-Claude Juncker, som ledet det fem timer lange møtet.

De tekniske detaljene i nødhjelpsplanen skal være klare i løpet av få uker. Når den er klar, kan landene raskt få til et samarbeid seg imellom for å bistå Hellas økonomisk på ulike måter.

Det understrekes likevel at alle lederne for de 27 medlemslandene i EU må godkjenne disse tiltakene før de blir satt i verk. Hvis det altså - ifølge Juncker - mot formodning skulle bli nødvendig.