Redningspakken er vedtatt

I ettermiddag vedtok Stortinget redningspakken for bankene. Bankene får langsiktige lån på 350 milliarder kr. for å skaffe seg kapital.

Finansminister Kristin Halvorsen under Stortingets behandling av regjeringens krisepakke.

Finansminister Kristin Halvorsen under Stortingets behandling av regjeringens krisepakke i dag.

Foto: Terje Bendiksby / Scanpix

Finansminister Kristin Halvorsen (SV) sier tiltakene blir satt i verk med det samme.

- Nå når disse tiltakene skal gjennomføres tror jeg det blir klarere for alle at dette ikke er en støttepakke fra staten til bankene. Dette er et tiltak for å få markedet til å fungere, men det er ikke sånn at jeg låner ut gullkortet og mamma betaler, sier Halvorsen.

Norsk bidrag

- Redningspakken er i allefall et norsk bidrag. Men de norske bankene er dessverre også avhengige av markedet ute. Vi kan ikke si med sikkerhet at dette er nok. Jeg merket meg at finansministeren sa at hun har beredskap for at det kan bli nødvendig med nye og sterkere tiltak, sier Høyres Per-Kristian Foss.

Foss presiserer at hvis bankene skal ha kunder igjen og hvis bankene skal ha noe "goodwill" i det norske samfunn, så bør de vise sterk moderasjon både når det gjelder utbytte, lederlønninger og på ulike bonusordninger.

Enstemmig

Partiene takket hverandre for godt samarbeid og regjeringen takket Stortinget for hjelpen. Idyllen sprakk bare i synet på lederlønninger, opsjoner og bonuser.

Fremskrittspartiet ble stående alene med forslaget om at det må knyttes krav til moderasjon hos ledere som en betingelse for å få hjelp.

- Vis ansvar

– Det hjelper ikke med en moralsk løftet pekefinger, sa Frps formann Siv Jensen i en kommentar til finansminister Kristin Halvorsens (SV) formaninger til banksjefene om å vise ansvar.

Statsminister Jens Stoltenberg (Ap) ba banksjefene vise tilstrekkelig samfunnsansvar og slo fast at store ledertillegg ikke ville bli forstått.

- Jeg vil advare næringslivet generelt, og bankene spesielt, mot ikke å vise tilstrekkelig samfunnsansvar i den situasjonen vi nå er, sier Stoltenberg.

KrFs leder Dagfinn Høybråten er også enig med statsministeren.

– Det er egentlig litt harry med millionlønninger, sa Venstres Lars Sponheim.