Rådyr strøm fra Kårstø

Gasskraftverket på Kårstø blir trolig ulønnsomt dersom de må betale markedspris på gass og CO2-kvoter. Strømmen kan bli opptil 65 prosent dyrere enn markedsprisen.

Kårstø

Gasskraftverket på Kårstø hadde sin offisielle åpning torsdag. Nå spår bransjen at kraftverket ikke vil kunne lønne seg uten subsidiering.

Foto: Hansen, Alf Ove / SCANPIX

Ved kraftbørsen Nord Pool er prisen på strøm nå 40 øre per kilowatt-time.

Strømmen fra Kårstø-kraftverket, som hadde sin offisielle åpning i går, vil koste fra 50 til 66 øre, tror ekspertene.

Regnestykket forutsetter markedspriser på gass og CO2-kvoter. En CO2-kvote er retten til å slippe ut ett tonn CO2.

Vil ikke kunne konkurrere

Strømmen fra Kårstø-kraftverket vil ikke klare å konkurrere med markedsprisen på strøm, sier energihandelssjef Harald von Heyden i det statseide sveitsiske energiselskapet EGL, som handler kraft, gass, olje og CO2-sertifikater i hele Europa.

Regjeringen blir derfor nødt til å subsidiere urenset gasskraft med billigere eller gratis CO2-kvoter, mener han. Først da blir gasskraftverket lønnsomt.

- Dersom de får CO2-sertifikatene til under markedspris, eller gratis slik som noen mener de vil få, så er det en ren subsidiering, uttaler von Heyden.

Han mener framtida for Kårstø-anlegget er usikker. Om noen år skal gassen renses. Da vil lønnsomheten bli enda dårligere.

- Rensing gjør gasskraftproduksjonen mye dyrere, og effektiviteten på selve gasskraftproduksjonen blir sterkt redusert. Eksperter sier mellom 20 og 40 prosent, sier han.

Forventer gratis kvoter

Regjeringen lover ikke gratis CO2-kvoter til Kårstø nå, men problemstillingen skal ut på høring.

Fra nyttår er systemet med kvotehandel i gang.

Naturkraft, som eier og driver gasskraftverket på Kårstø, tar det som en selvfølge at de får gratis CO2-kvoter, på tross av at de ennå ikke renser gassen.

- Da vi investerte, var det helt klart fra myndighetenes side at vi skulle få like konkurransevilkår som det vi ser i Europa. Så vi utelukker betaling for kvotene, sier konserndirektør Jørgen Kildahl  i Statkraft, som eier halvparten av Naturkraft.

Kårstø-anlegget må produsere kraft som tåler konkurranse fra det internasjonale kraftmarkedet, sier han. Uten lønnsomhet stenges gasskraftverket.

Avtalen Naturkraft har på levering av naturgass til strømforedling, er hemmelig. Naturkraft får gassen fra sin egen eier StatoilHydro.

- Men det er forholdet mellom gassprisene, CO2-kvoteprisene og kraftprisene som avgjør hvorvidt man vil velge å kjøre anlegget eller ikke. Vi vil i perioder kunne stenge anlegget, dersom ikke lønnsomheten er god nok, sier Kildahl.