Hopp til innhold

Prissamarbeid koster samfunnet

Ulovlig prissamarbeid i asfaltbransjen kan ha kostet norske skattebetalere langt mer penger enn nødvendig. En undersøkelse viser at prisene øker med 50 prosent når selskaper samarbeider.

Asfaltering ved Larvik

Ulovlig prissamarbeid er vanskelig å avdekke. Derfor er det store mørketall. Forrige uke avdekket NRK omfattende samarbeid i asfaltbransjen. Det kan ha kostet skattebetalerne mye.

Foto: Sangnes Ane / Veidekke ASA

Morten Eriksen

Førstestatsadvokat Morten Eriksen sier prissamarbeid koster samfunnet store summer.

Foto: NRK
Hans Petter Graver

Jusprofessor Hans Petter Graver ved Universitetet sier det er vanskelig å avdekke prissamarbeid.

Foto: NRK

Forrige uke kunne NRK avsløre at staten har blitt svindlet for millioner gjennom ulovlig prissamarbeid mellom Veidekke og NCC Roads fra 1996-2009. – noe som kan ha ført til store gevinster for selskapene som har vært involvert.

Fra 1996 til 2009 skal de to største entreprenørene i asfaltbransjen ha samarbeidet ulovlig i Midt-Norge. Målet var å kontrollere markedet og svindle det offentlige for store beløp.

Ferske tall fra London Economics viser at prisene øker med 50 prosent ved ulovlig samarbeid.

Førstestatsadvokat Morten Eriksen sier prissamarbeid rammer skatteytere, som må betale langt mer for tjenester som leveres.

– Prissamarbeid rammer også kunder, samfunnet og effektiviteten i samfunnet på en omfattende måte, sier Eriksen.

Økokrim er politiets fremste organ for å avdekke prissamarbeid. De innrømmer at de har en svært krevende jobb.

– Med mindre noen sprekker, eller er villig til å snakke, så er prissamarbeid vanskelig å avdekke. Han sier det er få slike saker i løpet av et år, og at det skyldes at de er vanskelig å avdekke.

Rammer mange bransjer

Trolig finnes det også prissamarbeid i langt flere bransjer. Jusprofessor Hans Petter Graver ved Universitetet i Oslo tror dette er et utbredt problem i Norge.

– Det er veldig mye vi ikke får vite. Hvis de som bryter loven har store muligheter dekke sine spor, så er prissamarbeid vanskelig å avdekke, sier Graver.

Hvor ofte norske bedriftsledere møtes for å avtale ulovlig samarbeid er det ingen som vet. Derfor er det vanskelig å vite hvor store ekstrautgifter dette påfører samfunnet.