Pensjonsforlik i havn

De parlamentariske lederne i de rødgrønne regjeringspartiene og opposisjonspartiene er blitt enige om folketrygden og et nytt pensjonssystem.

Jens Stoltenberg og Bjarne Håkon Hanssen presenterte pensjonsreforma.
Foto: Larsen, Håkon Mosvold / SCANPIX

Det vil bli et bredt politisk flertall for pensjonsreformen etter at regjeringspartiene og Høyre, KrF og Venstre har inngått forlik.

Regjeringspartiene ga opposisjonen frist til i dag med å godta forslaget til nytt pensjonssystem, som etter planen skal tre i kraft 1.januar 2010.

- Historisk forlik

Statsminister Jens Stoltenberg er svært glad for at pensjonsforhandlingene på Stortinget har ført fram og i dag gitt enighet om en ny pensjonsordning.  

- Dette er et historisk forlik som sikrer oss et sosialt rettferdig pensjonssystem. For regjeringen har det vært viktig å få en løsning med bred støtte for å sikre et pensjonssystem med lang levetid. Det har vi nå fått til, sier Stoltenberg.

Statsministeren sier alle lønnsmottagere skal få full uttelling for årene de jobber.

- All inntekt teller. Alle jobber gir pensjonsopptjening. Det betyr blant annet at kvinner som jobber deltid, som i dag ender som minstepensjonister, vil få tilleggspensjon, sier Stoltenberg.

Han framhever også at det under den nye modellen blir mulig for pensjonister å jobbe så mye de vil uten avkorting i pensjonen.

- Dette er en stor velferdsreform som gjør det mulig for den enkelte å velge i hvilket tempo innsatsen i arbeidslivet skal trappes ned. Jeg er glad for at vi nå har enighet om framtidens pensjonsløsning og jeg vil rose opposisjonen for samarbeidet rundt dette forliket, sier statsminister Jens Stoltenberg.

- Svikter studentene

Studentenes Landsforbund mener at dagens pensjonsforlik svikter studentene totalt.

- Lavtlønte med høyere utdanning blir de store taperne, slik vi fryktet, sier velferdsansvarlig i Studentenes Landsforbund (StL), Helene Løvseth.

- Regjeringen og opposisjonen har ikke bare sviktet studentene ved å gå med på forliket, de har også sviktet sine egne ungdomspartier, sier leder i Norsk Studentunion (NSU), Jens Maseng.

Studentorganisasjonene er skuffet over at kravet om utdanningspoeng ikke er tatt til følge

Lettelse og skuffelse

Høyres leder Erna Solberg er glad for at regjeringen og opposisjonen klarte å inngå et forlik om reformen.

Hun mener likevel reformen er en dårlig løsning for blant annet akademikere.

- En av de endringene regjeringen har gjort, medfører at langtidsutdannede kom dårlig ut. Vi har likevel valgt å stå ved det 10 år lange arbeidet Høyre har lagt ned i få et kompromiss om et bærekraftig pensjonssystem, sier Solberg.

KrFs leder Dagfinn Høybråten er mer positiv til det brede forliket.

- Det har vært viktig for oss å få på plass omsorgspoeng for de som har ulønnet omsorgsarbeid for barn. Vi er tilfreds med at dette kravet er imøtekommet. Samlet sett er KrFs stortingsgruppe godt fornøyd med forliket, og at vi har fått gjennomslag for viktige endringer.