Pensjonsfondet steg i andre kvartal

Verdiene i Statens pensjonsfond utland økte med 3,4 prosent eller 63 milliarder til 1939 milliarder kroner i andre kvartal i år.

Knut Kjær, direktør for Oljefondet

Direktør for Statens Pensjonsfond Knut Kjær mener svingningene i aksjemarkedet har vært en fordel for fondet.

Foto: Junge, Heiko / SCANPIX

Verdien av fondet tilsvarer nå 415.000 kroner per innbygger og nærmer seg størrelsen av Norges brutto nasjonalprodukt (BNP) som vokste til 353 milliarder kroner i fjor.

Direktør Knut Kjær, sier den siste tidens turbulens i aksjemarkedet ikke har skapt problemer:

- Oljefondet som en langsiktig investor har mer å vinne på dette enn andre investorer, sier Kjær til NRK.

Når ikke aksjeandel

Aksjeandelen av oljeformuen utgjør fortsatt bare 40 prosent, selv om regjeringen har bestemt at den skal økes til 60 prosent.

En vesentlig årsak til at man ikke har økt aksje-andelen er børsuroen den senere tiden.
Knut Kjær, vil heller ikke si når aksjeandelen vil øke.

- Vi vil heller liste oss inn i markedet uten å annonsere på forhånd når vi er der, for dette er relativt store beløp, sier han.

Staten forventer å tjene 240 milliarder kroner ekstra de neste 15 årene ved å øke aksjeandelen fra 40 til 60 prosent.