Overraskende sterk prisvekst

Tall fra statistisk sentralbyrå viser at prisveksten i Norge er høyere enn ventet. Det kan gjøre det vanskeligere for Norges Bank å sette renten mye ned.

Bankenes rente
Foto: Grafikk: Renate Rognan / NRK

Konsumprisindeksen (KPI) økte med 0,8 prosent fra januar til
februar, og på ett år har KPI steget med 2,5 prosent, viser tall
fra Statistisk sentralbyrå.

- Vi regnet med at inflasjonen i Norge skulle avta slik som i andre land, men nå viser det seg at prisveksten faktisk øker, og det var overraskende, sier sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea til NRK.

Dyrere mat og klær

Matvareprisene økte med 2,9 prosent fra januar til februar.

Prisøkningen kommer som en følge av fjorårets jordbruksoppgjør
som ga økte målpriser fra 1. januar i år. SSB trekker fram
prisøkninger på enkelte meieri- og kjøttprodukter som medvirket
til å trekke matvareprisene opp.

Klær og møbler viste også en sesongmessig prisøkning etter
januarsalget, og gikk opp med 5 prosent.

Tolvmånedersveksten i konsumprisindeksen justert for
avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) var 3 prosent i
februar mot 2,8 prosent i januar.

Kan bety hodepine for Norges Bank

Flere økonomer uttaler i dag at den sterke prisveksten kan gjøre at Norges Bank holder igjen på neste rentemøte, i den forstand at renten ikke settes ned så mye som sentralbanken ellers hadde ønsket

- Jeg tror ikke at dette gjør at Norges Bank lar være å kutte rentene videre, men det kan være at Norges Bank vil være mer forsiktig med rentekuttene i tiden som kommer, sier Bruce.

Han er ikke like sikker som tidligere på at Norges Bank vil kutte styringsrenten med nye 0,5 prosentpoeng på rentemøtet 25.mars.

Også sjeføkonom Frank Jullum i Fokus Bank tror prisveksten kan sette en stopper for at renten kommer veldig mye lavere.

- At inflasjonen er sterkere enn ventet setter Norges Bank i en kattepine, og reduserer muligheten for at renten blir veldig lav, sier Jullum til nettstedet E24.

Inflasjonstallene har gjort at pengemarkedsrentene har steget og at den norske kronen har styrket seg.