NRK Meny
Normal

Orkla må trolig garantere for mer

Orkla må trolig garantere for langt mer enn 15 prosent av aksjekapitalen i Mecom Europa for å få solget Orkla Media til David Montgomery.

Dag Opedal
Foto: Håkon Mosvold Larsen / Scanpix

Orkla kan bli tvunget til å eie hele 25 prosent av Mecom Europe, skriver avisen Berlingske Tidende onsdag.

Tidligere skrev avisen at Montgomery har problemer med å finansiere kjøpet av Orkla Media og legge virksomheten inn i selskapet Mecom Europe.

Denne løsningen er stikk i strid med styrets hovedforutsetning for å selge til Mecom.

 

David Montgomery
Foto: Morten Holm / Scanpix

 

Ville betale en milliard mer

Under salgsprosessen som pågikk fra i fjor høst ble det mer og mer åpenbart at ledelsen i Orkla Media ønsket en norsk løsning sammen med Avishuset Dagbladet.                                                                 

Etter en gjennomgang av begge bedrifter lyktes det imidlertid ikke å bli enige om hvilke verdier det handlet om. Dermed la ikke Dagbladet inn endelig bud fordi Mecom og Montgomery ville betale minst en milliard mer enn den verdifastsettelsen Dagbladets konsulenter har kommet fram til.

Styret i børsnoterte Orkla var da i realiteten bundet til å velge Montgomery fordi denne løsningen ga den raskeste gevinst for aksjonærene. Konsernledelsen i Orkla var åpenbart også interessert i å bli kvitt hele mediedivisjonen for det Opedal karakteriserte som en "verdiskapende pris", mens holdningen hos Orkla Medias ledelse var en annen.

Krise for konsernsjefen

Verken Mecom eller Orkla har så langt villet fortelle hvorfor avtalen om kjøpet ikke er blitt undertegnet etter planen. Selv om Berlingske Tidende er en del av Orkla Media, har heller ikke den danske avisen  kilder i selskapet for sin forklaring på forsinkelsene.

Utgangspunktet for styrebehandlingen den 28. juni var imidlertid at Orklas fremtidige engasjement skulle begrenses til mellom 10 og 20 prosent av aksjekapitalen i det nye selskapet. Hvis engasjementet må økes eller Orkla på annen måte må garantere for finansieringen, vil det mest sannsynlig bli reist krav om at kjøpet må behandles i bedriftsforsamlingen.

Et slikt krav er vanskelig å avvise fordi det var et betydelig mindretall i styret som gikk imot salget samtidig som en motstander av salget måtte erklære seg inhabil.

Uansett betyr det krise for konsernsjefen dersom avtalen ikke snart er på plass.