NRK Meny
Normal

Oppsving igjen i 2010

- Det blir oppgang i norsk økonomi allerede i 2010. DnB NOR tror nedgangen vi nå ser blir svært kortvarig.

Illustrasjonsfoto
Foto: Scanpix / SCANPIX

- Dersom vi får rett i at nedgangskonjukturen blir relativt moderat, så er det også fundamentale forhold som tilsier økt vekst i boligmarkedet på sikt, sier Knut Magnussen, seniorøkonom i DnB NOR Markets.

Magnussen tror boligprisene vil falle to prosent i år og halvannen prosent neste år.

Neppe fall i boligprisene

Det blir heller ikke noe kraftig fall i boligprisene. Snarere tvert i mot, renta skal ned og boligprisene opp allerede mot slutten av neste år, skal vi tro storbanken.

Fra 2010 kommer boligprisene til å stige igjen, faktisk nesten fire prosent, ifølge DnB NORs prognoser. Og godt nytt til alle med boliglån; renta skal ned.

- Vi antar at med en rentetopp der vi er i dag, skal vi ned ihvertfall et halvt prosentpoeng neste år, kanskje noe mer. Dersom vi får en heving også i høst, så ser jeg ikke bort ifra at nedgangen blir like stor i løpet av neste år, sier Magnussen.

Veksten halveres

Fjoråret var et gullår for norsk økonomi med en BNP-vekst på mer enn 6 prosent, det høyeste på 23 år. Veksten halveres i år, og neste år reduseres veksten til kun halvannen prosent, tror DnB NOR.

- Konsekvensen blir noe økende arbeidsledighet og fallende reallønnsvekst. Men allerede i 2010 svinger pila opp igjen for norsk økonomi, tror Magnussen.

  • Det ene er at det blir en relativt myk landing her hjemme, som følge av at oljeprisen holder seg høg.
  • Det andre forholdet er at vi tror rentene vil bli satt en del ned etterhvert, noe som vil gi økt fart igjen i norsk økonomi.
  • Det tredje er at vi tror den internasjonale nedgangskonjukturen vil bli avsluttet i 2009 og at vi får et nytt oppsving i 2010, og det vil gi positive impulser til norsk økonomi, sier han.

Krisa er ikke over

Så langt har amerikanske banker tapt ufattelige 500 milliarder dollar, eller omlag 2700 milliarder kroner, på finanskrisen som har vart i overkant av ett år. En krise som på ingen måte er over.

- Det kommer ytterlige tap på boliglån i de internasjonale store bankene. Det vil føre til at finanskrisen fortsetter til godt ut i 2009.

Sterk internasjonal prisvekst

En av de viktigste usikkerhetsfaktorene, som kan gi negative utslag også i norsk økonomi, er den sterke prisveksten internasjonalt, som hovedsaklig skyldes kraftig økning i råvareprisene. Situasjonen i de asiatiske landene bekymrer ekspertene aller mest. For her har inflasjonen blitt tredoblet i løpet av ett år.

- Asiatene har ikke den samme inflasjonsstyringen som vi har i Vesten. Det kan føre til at det løper litt løpsk og at man får høy inflasjon også framover, noe som kan smitte over på andre økonomier, siert Knut Magnussen.