Hopp til innhold

Oppsøker islamske banker

Islamske banker er ikke blitt berørt av den globale finanskrisen. Nå begynner etterspørselen etter sharia-banker blant ikke-muslimer å øke.

Islamsk bank
Foto: KARIM SAHIB / AFP

Analytikere og eksperter ved islamske banker og finansinstitusjoner i Europa og Midtøsten bekrefter at islamske banker ikke rammes av finanskrisen, ifølge den internasjonale arabiske nettsiden Asharq Alawsat .

Adnan Ahmed Yousif, banksjef ved Albaraka Banking Group i Bahrain forklarer at siden islamske banker ikke tillater kjøp og salg av gjeld, er de ikke preget av det kraftige børsfallet som har funnet sted i store deler av verden den siste tiden.

- Finanskrisen er en gjeldskrise som har rammet store deler av de økonomiske markedene rundt om i hele verden, men islamske banker er hovedsakelig de eneste som er immune mot krisen, sier Fouad Nadim Matraji, administrerende direktør ved den libanesiske banken Arab Finance House.

Økt etterspørsel

- Islamske banker blir beskyttet av denne krisen. De har nå fått anledningen til å vise hva de kan gjøre for resten av verden, og kan bidra med å fylle de store hullene krisen har skapt ved å tilby sine gjeldsfrie tjenester til både banker og privatpersoner som en del av en nødhjelpspakke, sier Yousif.

På nettavisen Asharq Alawsat har flere analytikere uttalt seg om fremgangen ved bankene deres. Spesielt islamske banker i Asia og Storbritannia har merket stor etterspørsel siden finanskrisen brøt ut.

Banken Asian Development Bank har estimert at islamske banker globalt har en samlet verdi på rundt 1000 milliarder dollar. Bankene har en samlet årlig vekst på 10-15 prosent.

Fyller hullene

Analytikere tror nå at flere ikke-muslimer vil benytte seg av deres tjenester.

- Det nåværende globale markedet har gitt islamsk finans en stor anledning til å vise hva det kan gjøre. Islamske banker får nå muligheten til å fylle hullene krisen har skapt, sier David Testa, administrerende direktør ved Gatehouse Bank i Storbritannia.

Han tror at flere forbrukere med tiden vil komme til å innse behovet for den gjeldsfrie tjenesten.

Liten rente- og lånerisiko

Zakaria Saaliti, norsk-muslimsk økonom, sier at det er sikkerheten islamske banker tilbyr som kan være forklaringen på den økte etterspørselen.

- Slike banker fratar kundene rente- og lånerisikoen. Risikoen knyttet til investeringene deles, og hensikten er at begge parter, både banken og kunden, skal komme best mulig ut av situasjonen, sier han.

Ikke kjent i Norge

Saaliti sier det er den lille kunnskapen folk har om konseptet rundt islamsk finans som gjør at det ikke er blitt etablert slike banker i Norge.

- Etterspørselen er stor, og behovet er der. Det er mange muslimske forbrukere som vil holde sin religiøse praksis, men det er forståelsen om hvordan dette systemet fungerer som gjør at aktiviteten i Norge har vært liten, sier han.

I Norge må man så langt som til Storbritannia før man finner en muslimsk bank. Her er etterspørselen stor, både blant muslimer og ikke-muslimer.