Hopp til innhold

Oppdrettsnæringen frykter inntektstap

Lakseoppdrettere i Hardanger frykter tap av inntekter når fjorden skal tømmes for laks som et tiltak i kampen mot lakselus.

Lakselus

Mattilsynet vil tømme Hardangerfjorden for oppdrettsfisk i et forsøk på å stoppe lakselusa.

Foto: Tore Wiers / LFI

I Etnefjorden i Hardanger viste siste måling i juni mer enn 100 lakselus i snitt på garnfanget fisk. Og rundt fjordene i Hardanger er alle lakseelvene stengt på grunn av lusa.

Laksene blir blodige og syke med oppspiste finner, så fulle av lus at de dør i store mengder hver eneste dag.

Frykter milliontap

Hardangerfjorden skal tømmes for oppdrettslaks i kortere perioder, fra og med neste vår. Mattilsynet står bak tiltaket men kan ikke garantere at luseproblemet reduseres.

– Vi innfører brakkleggingsområder og vi innfører en bedre koordinering av behandlingen mot lus, sier tilsynsdirektør i Mattilsynet Kristina Landsverk til NRK.

I Hardanger finnes 200 oppdrettsselskap, og ikke alle er begeistret over vedtaket.

– Det er ikke tvil om at dette vil ha store økonomiske konsekvenser. Vi snakker om mange titalls millioner kroner, kanskje hundretalls, sier Hans Inge Algrøy, regionsleder i Havbruksnæringens landsforening.

– Men vi vil rette oss etter det som Mattilsynet pålegger her.

– Hjelper ikke

I Direktoratet for naturforvaltning er det ingen jubel over Mattilsynet forskrift, som er ment å redde villfisken. Seniorrådgiver Heidi Hansen, sier tiltaket er uegnet til stoppe luseproblemet:

– Vi tror ikke den vil hjelpe på det. Vi har veldig kort tid på oss, og denne forskriften vil heller avslutte bestandene enn å berge dem. Det beste ville vært å redusere antallet oppdrettslaks i fjorden, så det ikke blir så mange verter for lusa, sier Hansen til NRK.

Ingen garantier

Mattilsynet har valgt å høre på flere innsigelser fra havbruksnæringen, og kan heller ikke garantere at den såkalte brakkleggingen vil redde de truede lakse- og ørettstammene i Hardanger:

– Hvis det ikke er effektivt nok, så er vi nødt til å bruke enda sterkere virkemidler, sier Landsverk, som understreker at de lytter til næringen:

– Vi må alltid ta hensyn til både næring og andre interesser i slike sammenhenger. Det er en balansegang Mattilsynet er nødt til å gjøre i situasjoner som dette.