NRK Meny
Normal

Oljesmurt budsjett

På tross av at oljeproduksjonen faller, og at oljealderen i utenfor norskekysten snart er på hell – kommer en tredjedel av statens inntekter til neste år fra olje- og gassutvinning på norsk sokkel.

Fra Valhall-feltet 1. november 2006

328 av de 1000 milliardene As Norge tjener til neste år, kommer fra petroleumsvirksonheten på norsk sokkel.

På tross av at oljeproduksjonen gikk ned i år, sørget blant annet skyhøye oljepriser for at det kom inn 18 milliarder mer i årets budsjett enn planlagt.

I neste års budsjett år er anslaget for gjennomsnittlig oljepris justert opp til 400 kroner pr. fat, 30 kroner mer pr. fat enn lagt til grunn i Revidert nasjonalbudsjett 2007. Samtidig går produksjonen noe ned.

Dollaren ned

Dagens oljepris er 434 kroner fatet, dersom denne prisen holder seg, vil Norge også til neste år tjene mer enn antatt.

Oljeprisen har gått opp hele 40 prosent hittil i år. Samtidig har dollaren, som oljen prises i, mistet om lag 13 prosent av verdien sin i forhold til krona, og det trekker noe ned på hvor mye man faktisk tjener på oljen.

Statens pensjonsfond Utland – populært kalt Oljefondet - vil ved utgangen av året ha nådd nærmere 2100 milliarder kroner, en økning på 300 milliarder bare i år.

Men til neste år er det ventet at verdien i det gigantiske fondet vil øke med 500 milliarder kroner.

Bakrus i fremtiden

Men de gode tidene ser ikke ut til å vare evig.

Produksjonen av olje og gass fra norsk sokkel vil falle nesten 70 prosent i løpet av 20 år, ifølge de siste prognosene fra Oljedirektoratet.

Det er forutsatt at man ikke finner nye olje- og gassfelt på norsk sokkel.

Olje- og gassutvinning pumper altså nå inn hele 30 prosent av inntektene i statskassa, og er nå Norges aller største næring.

- Dermed ligger det an til økonomisk bakrus når oljeeventyret går mot slutten, sier Terje Nustad i SAFE til NRK.

For siden 1986 er utvinningstempoet tredoblet. Og dersom man ikke finner mer olje og gass på norsk sokkel, vil produksjonen ha fallt med 63 prosent i løpet av 20 år.

Men Oljedirektoratet tror at en fjerdedel av oljen på norsk sokkel ennå ikke er funnet.