Hopp til innhold

Oljeproduksjonen langsomt ned

Produksjonen av olje på norsk sokkel vil minke mer enn ventet fram til 2013. Gassproduksjonen vil derimot øke kraftig den kommende femårsperioden.

Oseberg D
Foto: Hommedal, Marit / SCANPIX

Nedoverbakke

Dette går fram av Oljedirektoratets prognose for olje- og gassressursene på norsk kontinentalsokkel som ble presentert i dag.

For oljeproduksjonen vil det i den kommende perioden gå raskere nedoverbakke enn tidligere forutsatt. I år regner både operatørene og Oljedirektoratet med en oljeproduksjon på 1,91 millioner fat per dag på norsk sokkel.

Dette tilsvarer en årsproduksjon i 2009 på 111 millioner standard kubikkmeter olje. I 2008 var årsproduksjonen til sammenligning 123 millioner standard kubikkmeter olje.

Utsettelser

Prognosen viser en avtagende oljeproduksjon hvert eneste år i den kommende femårsperioden. Nedgangen er om lag 10 prosent større enn tidligere forutsatt.

Hovedårsaken til dette er utsettelse av nye prosjekt og lavere forventning til hvor mange utvinningsbrønner som vil bli boret.

Samtidig som oljeproduksjonen avtar, fortsetter gassproduksjonen å øke i stort tempo. I perioden 2009 - 2013 regner Oljedirektoratet med en økning i gassproduksjon og gassalg på 25 prosent,