– Skuffende at Ap danser etter arbeidsgivernes pipe

LO mener regjeringa har brutt internasjonale avtaler ved å bryte inn i arbeidskonflikten på norsk sokkel. Nå vurderer de å klage saken inn for FN.

Oljeplattform

TILBAKE PÅ JOBB: Oljearbeiderne som har streiket på norsk sokkel må tilbake på jobb etter at regjeringa har gått inn med tvungen lønnsnemnd.

Foto: Stockmarket / I-415-0110 / Stockmarket

– Det er ekstra skuffende at en rødgrønn regjering danser etter pipa til arbeidsgiverne, som åpenbart har spekulert i tvungen lønnsnemnd ved å true med å stenge all produksjon på norsk sokkel, sier informasjonssjef Martin Steen i LO-forbundet Industri Energi til NRK.no.

Hevder Bjurstrøm gikk på arbeidsgivernes spill

Han og resten av fagbevegelsen er overbevist om at Oljeindustriens Landsforening (OLF) varslet lockout på norsk sokkel for at myndighetene skulle gripe inn med tvungen lønnsnemnd.

Og det var nettopp det som skjedde.

En halv time før den varslede lockouten, ble partene kalt inn til møte sent mandag kveld. Kort tid etter varslet arbeidsminister Hanne Bjurstrøm fra Ap at hun går inn med tvungen lønnsnemnd i konflikten.

BAKGRUNN: Arbeidsministeren: – Lockout ville være et uforsvarlig grep

– Mister demokratisk rettighet

Oljearbeideren som siden 24. juni har streiket for å beholde retten til å gå av med full pensjon som 62-åringer, må derfor tilbake på jobb.

Fagforeningene SAFE, Industri Energi og Lederne er forbannet, og mener at regjeringa nekter dem en reell mulighet til å forhandle om egen lønn og pensjon.

– Arbeidsgiverne har lockout liggende som et ess i ermet. Når de kastet kortet, vinner de hele potten, sier Steen.

Han forteller at lederne i juridisk avdeling i fagforeningen Industri Energi nå har avbrutt ferien for å se på mulighetene for å klage saken inn for ILO, FNs internasjonale arbeidsorganisasjon.

– Det kan også bli aktuelt å ta saken inn for norske domstoler, vi ser på flere muligheter, sier Steen.

De fagorganiserte mener regjeringens påståtte knefall for arbeidsgiverne fører til at de mister sin demokratiske rettighet til å være i en lovlig arbeidskonflikt.

Bakgrunnen er at fagforeningen avviser at vilkårene for å bryte inn med tvungen lønnsnemnd er oppfylt.

– Det var ikke fare for liv og helse, og heller ingen fare for store samfunnsmessige konsekvenser, i hvert fall ikke de nærmeste døgnene. Gasslagrene er fulle, sier Steen.

Bernander: – Vi har ikke gamblet

John G. Bernander

NEKTER: John G. Bernander avviser at arbeidsgiverne har gamblet med tvungen lønnsnemnd.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Arbeidsgiverne er imidlertid fornøyd med nattens avgjørelse.

– Fordi en nedstenging av norsk petroleumsvirksomhet har dramatiske konsekvenser, ikke bare for selskapene det gjelder, men også for kundene ute i Europa og Norge som nasjon, sier administrerende direktør i NHO, John G. Bernander, til NRK.

– I hvilken grad har dere gamblet på at regjeringen skulle løse denne konflikten for dere?

– Det har ikke vært noe gambling. Vi var i en konflikt som vi regnet med ville opptrappes, men hvor realiteten er at en liten gruppe mennesker har rammet 15 til 20 prosent av petroleumsvirksomheten, sier Bernander.

Bjurstrøm: – Vi hadde ikke noe valg

Hanne Bjurstrøm

UPOPULÆR: Fagforeningene mener arbeidsminister Hanne Bjurstrøm lar seg bruke av arbeidsgiverne.

Foto: Karlsen, Anette / NTB scanpix

Søndag for to uker siden gikk om lag 700 fagorganiserte fordelt på Industri Energi, SAFE og Lederne ut i streik etter brudd i forhandlingene med OLF.

Konflikten virket fastlåst, og torsdag sist uke varslet OLF lockout. 6.500 arbeidere ville blitt nektet å møte på jobb, og ifølge arbeidsgiverne ville nedstengning av olje- og gassleveransene koste 1,8 milliarder kroner hver dag.

Bjurstrøm gikk i natt hardt ut mot arbeidsgiverne, men hevdet samtidig at regjeringen ikke hadde et annet valg enn å bruke tvungen lønnsnemnd.

– Det (lockout, journ. anm.) er etter mitt syn et uforsvarlig grep, og da må noen handle forsvarlig, og det er det vi gjør nå, sa Bjurstrøm til NRK etter nattens møte.

Tror oljearbeiderne ligger an til nederlag i nemnda

Nå frykter de ansatte i oljesektoren at deres pensjonskrav ikke vil føre fram i forhandlingene i Rikslønnsnemnda.

Ifølge arbeidslivseksperter NTB har snakket med er frykten velbegrunnet.

– Rikslønnsnemnda står selvsagt helt fritt i hvordan den vurderer kravene fra partene, men det er svært sjelden den innfører nye prinsipper gjennom sin behandling. Pensjonsspørsmål i sokkelkonflikten vil være et slikt element, sier Kristine Nergaard ved forskningsstiftelsen Fafo til NTB

Oljearbeiderne har streiket for retten til å velge å gå av med pensjon med full opptjening når det fyller 62 år. Dette er en ordning de fleste av dem har hatt i sine lokale avtaler inntil nylig, men som de Statoil-ansatte mistet da ledelsen reviderte bedriftens pensjonsordninger.

Spørsmålet om ordningen kan bringes inn igjen sentralt, blir et avgjørende punkt når partene skal fremme sine argumenter for nemnda.

Ifølge NTB kommer det neppe noen kjennelse før tidlig i høst.