NRK Meny
Normal

Tjente null på utlån til andre land

Oljefondet har lånt ut mer enn 500 milliarder kroner til andre land. Det ga null kroner i avkastning i løpet av årets tre første måneder.

Direktør i Oljefondet, Yngve Slyngstad

Direktør Yngve Slyngstad og Oljefondet tjente mest penger på aksjer i første kvartal.

Foto: Aas, Erlend / SCANPIX

Statens pensjonsfond utland fikk en avkastning på 2,1 prosent, tilsvarende 59 milliarder kroner i første kvartal.

Ved utgangen av kvartalet hadde Oljefondet en verdi på 3102 milliarder kroner.

Resultatene er preget av at aksjeverdiene steg i Europa og USA, mens de falt i Asia.

- Bedre inntjeningstall enn ventet i en rekke selskaper samt høyere olje- og gasspriser bidro til oppgangen, sier Oljefond-sjef Yngve Slyngstad.

Pensjonsfondet slo referanseporteføljen fastsatt av Finansdepartementet med 0,3 prosentpoeng.

Tjente null på statsgjeld

Fondet fikk en avkastning på 2,9 prosent på sine aksjer i kvartalet, mens rentepapirene kastet av seg 0,7 prosent.

Ved utgangen av kvartalet hadde Oljefondet rentepapirer verdsatt til 1.197 milliarder kroner. Snaut 42 prosent av rentepapirene, tilsvarende 500 milliarder kroner, var statsobligasjoner.

Statsobligasjonene fikk en avkastning på null i første kvartal, mens pantesikrede rentepapirer kastet av seg 2,2 prosent.

Oljefondet peker i kvartalsrapporten på den store usikkerheten rundt statsfinansene i europeiske land.

Slyngstad viser til at prisfallet på statsobligasjoner i Hellas, Portugal og Irland var størst på grunn av økende usikkerhet rundt landenes evne til å betjene sin gjeld.

Har redusert beholdningen av gresk statsgjeld

- Det er nå priset inn en sannsynlighet på 60 prosent i markedet for at Hellas får en kreditthendelse i løpet av de neste 5 årene, sier Slyngstad.

Til NRK.no sier Slyngstad at Oljefondet ved årsskiftet hadde greske statspapirer med en markedsverdi på 4,4 milliarder.

Ved utgangen av kvartalet hadde markedsverdien falt til 3,5 milliarder kroner.

I løpet av kvartalet reduserte Oljefondet utlånene til Hellas, ved at pålydende på statspapirene falt fra 5,8 til 5,3 milliarder kroner.

Enkeltinvesteringen som Oljefondet tjente mest på var i olje- og gassprodusenten Exxon Mobil, etterfulgt av naturgassprodusentene BG Group og og russiske Gazprom.

Tapte mest på Japansk aomkraft

De største verdifallene kom i det japanske kraftselskapet Tepco, som er mest kjent for å være eier av atomkraftverket Fukushima.

- Vi hadde en investering på 2,9 miliarder kroner i Tepco ved inngangen til kvartalet. Verdien av aksjene var redusert til 700 millioner kroner ved utgangen av kvartalet, sier Slyngstad.

Oljefondets aksjeinvesteringer har utviklet seg svakt etter at Japan 11.mars ble rammet av det største jordskjelvet i fondets historie.

Oljefondet hadde ved inngangen til 1.kvartal 5 prosent av sin samlede aksjebeholdning i japanske aksjer, noe som isolert sett ga et tap på - 2,8 prosent.