Hopp til innhold

Vil ikke kaste ut oljeselskapet Total av Oljefondet

Oljefondets etikkråd mener at oljeselskapet Total trolig driver virksomhet i strid med fondets etiske regler. Likevel vil ikke rådet ta i saken. Årsak: Saksbehandlingstiden er så lang, at det vil være i strid med reglene å behandle saken.

Kart over Vest-Sahara

Oljeselskapet Total driver kartlegging av havbunnen utenfor Vest-Sahara. Det aller første selskapet som ble kastet ut av Oljefondet på grunn av etiske brudd ble ekskludert på samme grunnlag.

Foto: Støttegruppen til Vest-Sahara.

Oljefondets etikkråd mener det er sannsynlig at oljeselskapet Totals leting etter olje utenfor Vest-Sahara er i strid med etikkreglene for Statens pensjonsfond utland.

Total leter etter olje med seismikk, og har en letelisens som varer ut året, med opsjon på forlengelse på seks måneder, ifølge KLP, som ekskluderte Total pga etikkbrudd i begynnelsen av juni.

Ola Mestad, leder for Oljefondets etikkråd

Ola Mestad, leder for Oljefondets etikkråd

Foto: Johan B. Sættem

Det aller første selskapet som ble kastet ut av Oljefondet på grunn av brudd på etikkreglene, var det amerikanske oljeselskapet Kerr-McGee, i 2005. Begrunnelsen for utkastelsen var at selskapet lette etter olje utenfor Vest-Sahara.

På grunn av lang saksbehandlingstid, vil rådet likevel ikke vurdere om Total bør kastes ut for akkurat samme forhold.

– Etikkrådet er kjent med denne virksomheten utenfor Vest-Sahara, og den er veldig lik virksomhet som vi har utelukket andre selskaper på grunn av. Men det vi har funnet ut, er at virksomheten vil ta slutt før vi vil rekke å sluttbehandle det, og derfor har vi lagt saken til side, sier professor Ola Mestad, som leder etikkrådet.

Han sier at rådet vil følge nøye med på om etikkbruddene fortsetter inn i fremtiden.

LES OGSÅ: KLP kaster ut fransk oljeselskap

– Vil være i strid med retningslinjene å behandle saken

Han sier at det vil være i strid med etikkrådets mandat å behandle saken, fordi retningslinjene sier at etikkbruddene må være pågående eller fremtidig.

–Vi kan ikke utelukke selskaper på grunn av virksomhet som allerede har skjedd. Dersom da saksbehandlingstiden er så lang som vi har grunn til å anta, vil virksomheten være avsluttet før saken er ferdigbehandlet. Da vil det være i strid med mandatet å utelukke, sier Mestad.

For beslutninger om utelukkelser fra Oljefondet tar svært lang tid. Først skal saken behandles av etikkrådet. Deretter skal regjeringen og Finansdepartementet fatte beslutning om tilrådingen skal følges. Behandlingen i regjeringen kan ta år. Etter det har NBIM (Oljefondet) to måneder på seg til å selge seg ut.

– Etikkrådet må selv prioritere

Statssekretær Hilde Singsaas i Finansdepartementet avviser at saksbehandlingstiden i regjeringen er uakseptabelt lang, og viser til at noen saker er mer kompliserte og krever mer tid å behandle.

– Jeg har forståelse for utålmodigheten når det gjelder tidsbruk, men det aller viktigste er å sikre en god saksbehandling, sier Singsaas.

– Men hva er vitsen med et etikkråd dersom det er slik at saksbehandlingstiden i regjeringen er så lang at rådet i realiteten ikke kan behandle enkeltsaker?

– Etikkrådet er et faglig uavhengig råd, og hvilke saker de velger å prioritere er og må være opp til dem, sier Singsaas.

– Men hvis realitetene er at rådet unngår å behandle enkeltsaker fordi saksbehandlingstiden i regjeringen er så lang at det ikke er noe vits for rådet å behandle saken, fordi det vil være si trid med mandatet?

- Nå får vi hele tiden tilrådinger fra etikkrådet. Hittil i år har vi utelukket fire selskaper, så den kritikken kjenner jeg meg ikke helt igjen i, sier Singsaas.

– Undergraver de etiske retningslinjene til fondet

Erik Hagen er leder i støttekomiteen for Vest-Sahara. Han mener det ikke er noen forskjell i virksomheten som Total driver, og den virksomheten som Kerr-McGee ble ekskludert for i 2005.

Erik Hagen, leder i Støttekomiteen for Vest-Sahara

Erik Hagen, leder i Støttekomiteen for Vest-Sahara

Foto: Johan B. Sættem

– Det er trist at etikkrådet ikke behandler saken på grunn av lang saksbehandlingstid. Da drømmer jeg meg tilbake til da saksbehandlingstiden var kortere. Det tok totalt 7 måneder å selge seg ut av Kerr-McGee.

– Hva mener du det forteller om systemet, at dersom man på grunn av lang saksbehandlingstid ikke behandler det som er etiske brudd?

– Dersom det tar for lang tid å respondere på overtramp i porteføljen til Oljefondet, undergraver det de etiske retningslinjene til fondet, som det er full enighet om på Stortinget, sier Hagen.

– Vil få store konsekvenser

Han mener konsekvensen av at etikkrådet lar være å behandle Total-saken, er at standarden på Vest-Sahara-saker internasjonalt blir senket.

– Vi vet at store internasjonale investorer sitter og venter på hva Finansdepartementet kommer til å gjøre med Total-saken. Det at saken nå faller gjennom på grunn av saksbehandlingstiden vil gjøre at vi vil kunne forvente å få ytterligere selskaper inn i Vest-Sahara. De vil trolig drive samme type virksomhet som Finansdepartementet tidligere har sagt er grovt uetiske, sier Hagen.

Trolig svært vanskelig for regjeringen å utelukke Total

NRK vet at man i Norges Bank ser det som et stort paradoks dersom regjeringen skulle beslutte å selge seg ut av et av verdens største selskaper, Total, samtidig som selskapet driver massiv virksomhet på norsk sokkel.

Senest i 22. konsesjonsrunde, for en drøy uke siden, fikk Total tildelt både operatørskap og lisenser på sokkelen.

LES OGSÅ: Statoil og Eni får lete mest

Både i Norges Bank og i Finansdepartementet er det sterke krefter som ikke ønsker at selskaper skal kastes ut av Oljefondet enkeltvis, etter det NRK kjenner til.

De har større tro på at dialog med selskapene, og at det er mer effektivt å se på sektorer i stedet for enkeltselskaper.

Ved utgangen av fjoråret var 56 selskaper utelukket fra oljefondet. 36 av utelukkelsene skyldes at selskapene produserer våpen eller tobakk.

KLP solgte Total på grunn av etikkbrudd

I begynnelsen av juni besluttet pensjonskassa KLP å selge seg ut av Total på grunn av brudd på selskapets etiske retningslinjer.

Årsaken er oljeselskapets avtale med Marokko om å lete etter olje og gass utenfor kysten av Vest-Sahara.

– KLP mener Totals virksomhet på kontinentalsokkelen utenfor Vest-Sahara kan knyttes til brudd på grunnleggende etiske normer, sa Jeanett Bergan, leder for ansvarlige investeringer i KLP Kapitalforvaltning til NRK i forbindelse med saken.

Selskapet legger til grunn at Vest-Sahara i praksis er annektert av Marokko.

Total har gjenopptatt letevirksomheten av olje- og gass utenfor kysten av Vest-Sahara. All virksomhet på kontinentalsokkelen utenfor Vest-Sahara knyttes til brudd på grunnleggende etiske normer, mener pensjonskassa.

LES OGSÅ: KLP kaster ut fransk oljeselskap