NRK Meny
Normal

Oljefondet involvert i ulovlig fosfat-handel

Det norske Oljefondet har investert milliarder av kroner i selskaper som driver ulovlig handel med fosfat fra okkupert Vest-Sahara.

Direktør i Oljefondet, Yngve Slyngstad

Direktør i Oljefondet, Yngve Slyngstad.

Foto: Aas, Erlend / SCANPIX

En gjennomgang Norwatch har gjort viser at Oljefondsselskaper står bak to tredeler av alle fosfatinnkjøp fra det okkuperte landet.

Fosfat for 4,5 milliarder

Oljefondet, eller Statens Pensjonsfond Utland, har, ifølge Norwatch sine tall, investert i åtte utenlandske selskaper som i fjor importerte fosfat fra okkupert Vest-Sahara til en verdi av over 4,5 milliarder kroner.

– Fosfatutnytting gir okkupasjonsmakten Marokko enorme inntekter og regnes som en av hovedårsakene til at Vest-Sahara ble okkupert i 1975 og at hundretusener av mennesker siden har vært på flukt, skriver seniorrådgiver i Flykninghjelpen , Richard Skretteberg i dagens magasin.

– Aktiv i et okkupert land

– Avsløringen om aktivt utnyttelse av naturressurser fra et okkupert land, er en svært dårlig sak for fredsnasjonen Norge. Folkeretten er krystallklar på at denne virksomheten er forbudt. Vi forventer at oljefondet trekker seg ut av disse selskapene som profitterer grovt på bekostning av flyktningene, sier generalsekretær i Flyktninghjelpen, Elisabeth Rasmusson.

Norske myndigheter har lenge frarådet norske bedrifter å drive virksomhet i det okkuperte landet. Samtidig viser det seg at oljefondet har investert i åtte selskaper som til sammen står for to tredjedeler av alle fosfatkjøp fra Vest-Sahara, ifølge Norwatch.

Den årlige norske bistanden til sahrawiske flyktninger ble i sommer doblet til 12 millioner kroner. Det tilsvarer omtrent den verdien av det fosfatet som oljefond-selskapene tar ut – hver eneste dag, hevder Flyktninghjelpen.

Lignende sak

– Så vidt jeg kan regne meg frem til så har Marokko har tjent nærmere 10 milliarder bare på utvinningen fra de okkuperte områdene, og da er oljefondet inne i to tredeler av den summen, sier Erik Hagen ved Norwatch til NRK. Han har jobbet med denne saken i mange år.

Vest-Sahara-saken har allerede vært til grundig behandling hos Oljefondet. Da Marokko for noen år siden inngikk avtale med det amerikanske oljeselskapet Kerr-McGee for oljeleting utenfor Vest-Sahara, reagerte Oljefondet med å fjerne selskapet fra porteføljen.

– Man skulle tro at det ikke er noen forskjell i olje og fosfat, deltar man i plyndring av en ressurs, så er det ikke noe mer alvorlig enn en annen ressurs. Det som var tilfellet med det amerikanske oljeselskapet var at deres bidrag til oljeutvinning i de okkuperte områdene var grunnleggende uetisk. Det bidro til et folkerettsbrudd var derfor noe oljefondet ikke ønsket å være med på. Det vi ser i dag er nøyaktig det samme.

Det er et langsiktig samarbeid som har pågått i en årrekke og som vil fortsette i mange år. Jeg ser derfor ikke noe etisk eller folkerettslig forskjell på et oljeselskap og et fosfatselskaps engasjement i de okkuperte områdene i Vest-Sahara, sier Hagen, som mener at befolkning i området ser lite eller ingen ting til milliardene som hentes ut.

– Befolkningen i Vest-Sahara sier de ikke tjener noe på dette, og verdien i det oljefondsselskapene importerer hver dag tilsvarer det Norge gir i bistand til Vest-Sahara på et helt år, sier Hagen.

Etikkrådet kjenner ikke til saken

Leder for Etikkrådet, Gro Nystuen, er ukjent med at Oljefondet har investert i selskaper som tar ut fosfat fra Vest-Sahara, ifølge Perspektiv.

– Som leder for Etikkrådet kan jeg ikke uttale meg om saker før, før dette eventuelt blir offentliggjort av departementet, sier Nystuen til magasinet, men legger til at hun er åpen for innspill og mer informasjon som kan kaste lys over saken.

Finansdepartementet på sin side ønsker ikke å kommentere de nye opplysningene på det nåværende tidspunkt. Men Hagen er klar i sin tale og mener Etikkrådets egen uttalelser den gang de trakk seg ut av det amerikanske oljeselskapet Kerr-McGee taler sitt tydelige srpåk.

– Støtter Marokkos plyndring

– Investeringen av denne sorten som støtter opp under Marokkos plyndring av Vest-Sahara bidrar til å legitimere Marokkos suverenitetskrav bør ikke Oljefondet investere i, sier Hagen. Han mener fosfateksporten er et enda klarere brudd på Oljefondets etiske retningslinjer enn tilfellet var med det amerikanske selskapet i 2006, som kun lette etter olje.

– Det er viktig å huske på at dette ikke er spontane og tilfeldige innkjøp. Disse gjødselselskapene har med åpne øyne inngått langsiktige avtaler om innkjøp av en begrenset og dyrebar naturressurs fra de okkuperte områdene. De bidrar direkte til å finansiere og legitimere den marokkanske okkupasjonen av Vest-Sahara, mener Hagen.

– Trekk dere ut

Flyktninghjelpens generalsekretær, Elisabeth Rasmusson, mener det bør være selvsagt at oljefondets trekker seg ut av selskapene som gjør store penger på import av fosfat fra okkupert Vest-Sahara.

– Vi kan ikke tillate oss å tjene penger på slik handel. Marokkos okkupasjon av og krav på Vest-Sahara er ikke anerkjent av et eneste land i hele verden og her er folkeretten krystallklar. Handel med naturressurser fra okkuperte områder, i strid med den opprinnelige befolkningens ønsker og uten at inntektene kommer befolkningen til gode, er forbudt, fastslår Rasmussen.