Oljefondet tapte 86 milliarder i 2011

Oljefondet tapte 86 milliarder i fjor. Mest tapte vi på europeiske aksjer.

Direktør Yngve Slyngstad i Oljefondet

Direktør Yngve Slyngstad i Oljefondet meldte fredag at fondet tapte 86 milliarder kroner.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / Scanpix

Norges Bank Investment Management, slapp i dag årsrapporten til
Statens pensjonsfond utland (SPU), det såkalte Oljefondet.

Det var nedgangen i de internasjonale, og særlig det europeiske aksjemarkedet, som ble avgjørende for tapet på 86 milliarder kroner.

Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen

Harald Magnus Andreassen, sjeføkonom i First Securities, mener at 2011 var et dårlig år for det norske oljefondet.

Foto: CF-Wesenberg/kolonihaven.no / First Securities Foto

– Fondet leverte et dårlig resultat. Tapet var mer enn forventet, mener Harald Magnus Andreassen, sjeføkonom i First Securities.

Men selv om tapet var større enn ventet, er det bedre tider så langt i 2012.

– Mesteparten av tapene har fondet tatt igjen på aksjene i år, men 2011 var ikke et godt år for oljefondet, konstaterer Andreassen.

Aksjefall

– Resultatet gjenspeiler utviklingen i kapitalmarkedene, som i 2011 var preget av store aksjefall og økende usikkerhet rundt statsgjeld i euroområdet, sier Yngve Slyngstad, leder for Norges Bank Investment Management (NBIM), som forvalter fondet.

Avkastningen på fondets aksjeinvesteringer ble på minus 8.8 prosent.

– Dette skyldes i stor grad kursfallet i Europa. Fondet hadde ved utgangen av 2011 halvparten av sine aksjer i Europa, sa Slyngstad fra pressekonferansen i Norges Bank fredag formiddag.

På rentesiden fikk fondet en positiv avkastingn på sju prosent, Det skjedde på grunn av prisoppgang på statsobligasjoner fra land som blant annet USA, Storbritannia og Tyskland.

Apple ga pluss

Den franske banken Société Générale ga fondets største tap i et enkeltselskap i 2011. Rett etter fulgte bilprodusenten Daimler og den britiske banken HSBC Holdings.

Den enkeltinvesteringen som bidro mest til positiv avkastning, var teknologigiganten Apple. Selskapet som produserer blant annet iPad og iPhone er verdens største selskap.

Deretter fulgte den britiske legemiddelprodusenten GlaxoSmithKline og oljeselskapet Exxon Mobil i USA.

3.500 milliarder per i dag.

Ved utgangen av 2011 var fondet investert med 58,7 prosent i aksjer, 41 prosent i rentepapirer og 0,3 prosent i eiendom.


Markedsverdien av fondet steg i løpet av året med 234 milliarder kroner til 3.312 milliarder kroner.

– Men denne uken gikk vi for første gang over 3.500 milliarder kroner i fondet, sa Slyngstad under pressekonferansen.

Fondet ble tilført 271 milliarder kroner fra staten, som var de høyeste tilførslene siden 2008.