- Oljefondet bør investere i utenlandske veier

Oljefondet bør vurdere å investere mange titalls milliarder i veier, jernbane og broer i andre land. Det mener en ekspertgruppe som har studert oljefondets investeringsstrategi.

Statens pensjonsfond utlands (oljefondet) strategiråd for 2010 la fredag frem en rapport der fondet anbefales å spre sine investeringer mer for å sikre en bedre risikojustert avkastning.

Strategirådet, under ledelse av professor Elroy Dimson ved London Business School, har hatt som mandat å vurdere oljefondets investeringsstrategi.

En av anbefalingene i rapporten er at oljefondet plasserer anslagsvis 2-3 prosent av fondets verdi på 3000 milliarder, i utenlandsk infrastruktur. Det tilsvarer 60-90 milliarder kroner.

Dermed kan Ola Nordmann gjennom oljefondet bli eiere av broer, jernbaner, veier eller bomstasjoner i andre land, dersom anbefalingene fra ekspertgruppen tas til følge.

LES OGSÅ: Tjente 199 milliarder kroner

LES OGSÅ: Tjener fett på å passe pengebingen

Finansminister Sigbjørn Johnsen sier til NRK det er for tidlig å si noe om og når oljefondet kan komme til å investere oljepenger i for eksempel svenske broer og bomstasjoner.

- Nei, det er det alt for tidlig å si noe om. Nå har vi akkurat fått rapporten, som gir et bredt diskusjonsgrunnlag frem mot stortingsmeldingen som kommer i mars, sier Johnsen.

Det er ikke aktuelt å bruke pengene i oljefondet til å investere i norske veier, i følge finansministeren.

- Statens pensjonsfond utland skal ikke investere i Norge. Det gjør vi gjennom statsbudsjettet og Folketrygdfondet, i tillegg til direkte eierandeler i selskaper på Oslo Børs, sier Johnsen.

Broer og bomstasjoner passer oljefondet fint

Anslagsvis 60 prosent av oljefondet er investert i internasjonale selskaper, mens omtrent 40 prosent er plassert i rentepapirer. Inntil 5 prosent kan plasseres i eiendom, og neste steg blir kanskje at inntil 2-3 prosent kan plasseres i utenlandske broer og veier.

Finansminister Sigbjørn Johnsen

Finansminister Sigbjørn Johnsen fikk fredag overrakt en ekspertrapport om oljefondets investeringsstrategi.

Foto: Johannessen, Sara / Scanpix

Ekspertgruppen mener at infrastrukturinvesteringer passer bra for oljefondet, som har en nærmest uendelig investeringshorisont. Det gjør at fondet tåler kortsiktig risiko bedre enn de fleste andre investorer, noe som gir muligheter til å høste risikopremier.

- Det er en utfordring å måle risikoen ved investeringer i vanskelig omsettelige (illikvide) aktiva som infrastruktur. Men det er likevel den beste veien å gå dersom oljefondet skal gå inn i andre aktivaklasser, sier professor Elroy Dimson i en kommentar til rapporten fredag.

I rapporten viser ekspertgruppen til at mange av de største institusjonelle investorene i verden allerede har investeringer på mellom 1-5 prosent av fondsverdien i infrastruktur.

tLES OGSÅ: Oljefondet har passert 3000 milliarder kroner

Har enorme beløp på bok til eiendomskjøp

Da oljefondet la frem siste kvartalsrapport ble det kjent at oljefondet hadde kjøpt en fjerdepart av den britiske monarkens eierandel i handlegaten Regent Street i London. Avtalen gir oljefondet rett til leieinntektene fra eiendommene i 150 år.

LES OGSÅ: Oljefondet kjøper handlegate i London

Men selv etter at oljefondsjef Yngve Slyngstad brukte anslagsvis 4,2 milliarder for å bli deleier av 113 eiendommer i Londons mest sentrale strøk, er det langt fra tomt på oljefondets konto for eiendomshandler.

Med en fondsverdi på 3000 milliarder, betyr mandatet på inntil 5 prosent eiendomsinvesteringer at 150 milliarder kroner står til rådighet for oljefondet.

150 milliarder kroner er et astronomisk beløp, som kan illustreres ved at oljefondet kunne gjort tilsvarende storhandler som i London 35 ganger før fondet kommer opp i 5 prosent.