Økokrim inn i Libya-saken

Først sa Økokrim at Libya-saken er foreldet. At Økokrim nå likevel velger å se nærmere på den mulige korrupsjonssaken tyder på at den er mer alvorlig og har vart lenger enn Hydro først sa.

 

Sjef for Økokrim Einar Høgetveit
Foto: Johannessen, Sara / SCANPIX

I går hasteinnkalte Eivind Reiten, konsernsjef i Hydro og styreleder i den mektige olje- og gassgiganten StatoilHydro, til pressekonferanse på Hydros hovedkontor på Vækerø utenfor Oslo.

 

Les Økokrims pressemelding  

Der fortalte Eivind Reiten overraskende at han trekker seg som styreleder fra sitt eget hjertebarn StatoilHydro. Reiten er blant hovedarkitektene bak sammenslåingen av Hydro’s olje- og gassdivisjon og Statoil.

- Foreløpige funn viser at Libya-saken kan være mer kompleks enn hva jeg først fikk orientering om, sa Reiten foran ett fulltalling pressekorps.

- Ved at Hydro kan ha brukt det omtalte konsulentselskapet i Libya mer aktivt enn å bare avvikle selve engasjementet, utdypet han.

Og at Økokrim nå har valgt å se på en sak de først mente var foreldet som straffesak, kan tyde på at den mulige korrupsjonssaken også har vart lenger.

Det var i forbindelse med petroleumsvirksomhet i Libya at Hydro betalte flerfoldige millioner i konsulenthonorarer, som Hydro selv mente var brudd på selskapets egne etiske regler.

Både i Hydro og i StatoilHydro er det satt i gang gransking av saken. Og i dag meldte Økokrim at de nå ber om møter i neste uke med begge selskaper. Det gjør de for å få finne ut hva selskapene vet om hva som egentlig har skjedd, og hvordan den videre granskinga er lagt opp.