NRK Meny
Normal

Økning i trygdesvindelsaker

Tallet på anmeldte trygdesvindelsaker økte med 10 prosent i fjor sammenlignet med året før.

Trygdesvindel
Foto: Grafikk:Tor René Stryger / NRK

Hovedårsaken er at hele 34 prosent flere anmeldes for svindel med attføringsytelser.

Ubetinget fengsel

– Det er alvorlige saker. Svindel over 70.000 skal som hovedregel straffes med ubetinget fengsel iføge Høyesterett, sier Magne Fladby i NAV.

Magne Fladby, direktør i Nav, kontroll innkreving

Magne Fladby, direktør i Nav.

Foto: Holm,Morten / SCANPIX

– På de som vi har anmeldt nå er det rundt en tredel som risikerer ubetinget fengsel, sier han.

Og ubetinget fengsel betyr i disse tilfellene fra noen måneder og opptil ett år i fengsel. Vi snakkar om store penger som er svindlet fra det offentlige.

– Det er flere saker over en million kroner. Men hvis vi ser på attføringspenger og dagpenger så ligger gjennomsnittsbeløpene i anmeldelsene på rundt 85.000 kroner. Når det gjelder uførepensjon ligger gjennomsnittet på 445.000, sier Fladby.

Svindler mest

Fladby sier det er forskjellige kategorier, og at det ikke er noe typisk svindler eller trygdebedrager.

– Likevel se vi innenfor dagpenger og attføringspenger at 25 prosent har en tilknytning til helse- og omsorgsyrkene, sier han.

– Det er flere som utvider arbeidsforholdet, tar ekstarvakter og så videre uten å melde fra til meldekortene til NAV, sier han.

Og i tillegg til helsearbeiderne sier Fladby at transport og logistikk er en bransje det er lett å lure til seg penger. I alt er 1435 personer meldt til politiet for å ha svindlet til seg 159 millioner kroner.

– Vi tror ikke det blir noe færre anmeldelser i 2010, vi ser potensialet for å avdekke enda mer, sier han.