Øker oljepengebruken med 14 mrd

Regjeringen vil bruke 14 milliarder flere oljekroner enn i fjor, og utnytter med det handlingsregelen fullt ut.

Oljepenger
Foto: Johannessen, Sara / SCANPIX

Når regjeringen nå velger å bruke hele 92 milliarder oljekroner utnyttes handlingsregelen fullt ut, det vil si at regjeringen legger opp til å bruke fire prosent av realavkasntingen i fondet.

Aldri tidligere har regjeringen brukt så mye oljepenger.

Som forventet

- Dette er i tråd med forventningene, og er et resultat av at regjeringen vil stimulere økonomien i en situasjon der verdensøkonomien kjøles kraftig ned og veksten også her hjemme vil bli lavere fremover, sier Erik Bruce, senioranalytiker i Nordea.

Hindrer neppe rentenedsettelser

Han tror ikke at regjeringens økning av oljepengebruken vil legge kjepper i hjulene for at Norges Bank kan sette ned renten dersom sentralbanken finner det nødvendig.

- De økonomiske utsiktene for neste år er betydelig forverret siden forrige prognose fra Norges Bank, og det er lite som tyder på at oljepengebruken vil påvirke rentesettingen, avslutter Bruce.