NRK Meny
Normal

Nullresultat for StatoilHydro

Lavere priser på olje og gass og høy skatteprosent gjorde at StatoilHydro satt igjen med null kroner i kassa etter andre kvartal. - Jeg er fornøyd, sier StatoilHydros konsernsjef.

Helge Lund
Foto: Hommedal, Marit / SCANPIX

I dag la StatoilHydro frem sine tall for andre kvartal 2009.

Driftsresultat for andre kvartal 2009 endte på 24,3 milliarder kroner, mens tilsvarende tall for 2.kvartal i fjor var 62,6 milliarder kroner.

Mer oppsiktsvekkende er det at selskapet ikke tjente en eneste krone etter skatt.

"Resultatet i andre kvartal var 0,0 milliarder kroner og var hovedsakelig påvirket av lavere råolje- og gasspriser, valutaeffekter og en uvanlig høy effektiv skatteprosent som delvis skyldtes skatt på valutagevinster som ikke gjenspeiles i netto finansposter", heter det i pressemeldingen fra StatoilHydro.

- Fornøyd med tallene

Det var i gjennomsnitt ventet at StatoilHydro ville komme med et justert driftsresultat på 28,7 milliarder kroner, følge estimater TDN Finans har innhentet blant 18 analytikere. Fasiten viser at selskapets justerte driftsresultat endte noe høyere, på 29,2 milliarder.

StatoilHydro-sjef Helge Lund er fornøyd med resultatene.

- Det at vi får et regnskapsmessig resultat på null skyldes nedskrivninger av en del anlegg, veldig høy skattesats, og en del valutaeffekter som ikke har med driften å gjøre. Jeg er fornøyd med resultatet, sier konsernsjef Helge Lund i StatoilHydro til NRK.

Lavere oljepris trekker ned resultatet

Når prisen på olje og gass faller, merkes det hos StatoilHydro ved at det blir mindre penger i kassa. Det synes også i driftsresultatet, som preges av at prisen på råolje er 40 prosent lavere enn i samme tidsrom i fjor. Prisen på naturgass har til sammenligning side falt 18 prosent.

99,9 prosent skatt

Nettoresultatet etter skatt er på sin side preget av at skattekostnaden i regnskapet i andre kvartal 2009 var 19,5 milliarder kroner, tilsvarende en skatteprosent på hele 99,9 %, ifølge selskapet.

Tilsvarende tall for andre kvartal i fjor var 43,2 milliarder kroner, noe som tilsvarte en skatteprosent på 69,6 %.

Den uvanlig høye skatteprosenten skyldtes ifølge StatoilHydro blant annet valutaeffekter og skatt på valutagevinster.