Norwegian 199 millioner i minus

Regnskapstallene for 1. kvartal viser at Norwegian fikk et netto resultat etter skatt på minus 199 millioner kroner.

Norwegian-fly

Norwegian fikk et netto resultat etter skatt på minus 199 millioner kroner i 1. kvartal.

Foto: Kleiven, Paul / SCANPIX

I 1. kvartal i fjor var tallet minus 110 millioner.

Likevel er administrerende direktør Bjørn Kjos godt fornøyd.

Bjørn Kjos

Administrerende direktør Bjørn Kjos i Norwegian er godt fornøyd med regnskapstallene for første kvartal.

Foto: Berit Roald / Scanpix

- Jeg er tilfreds med resultatene i lys av at vi har hatt en svært sterk kraftig passasjer- og produksjonsvekst. Spesielt er jeg fornøyd med at vi har redusert kostnadene og dermed økt vår konkurransekraft. Det var ventet at vi ville se røde tall for første kvartal. Jeg er glad for at vi har levert bedre tall enn markedsforventningene, sier Kjos i en pressemelding .

Flere passasjerer

Norwegian har også økt passasjertallet. Selskapet fraktet vel 2,7 millioner passasjerer i 1. kvartal. Det er 28 prosent flere enn i tilsvarende kvartal i fjor.

Omsetningen økte med 15 prosent til 1,6 milliarder kroner.

Les: Norwegian prioriterer utlandet

Les: Ber om avgiftslettelser

Les: - Vi kommer og henter dere så snart skyen letter

Mer effektiv drift

Etter hvert som Norwegian tar i bruk nye og større fly, blir driften enda mer effektiv. Selskapet har nå en flåte på 52 fly. Dette kvartalet har Norwegian fått levert fem nye Boeing 737-800. Innen 2014 regner selskapet med å ha en av de mest moderne og miljøvennlige flyfåtene i Europa.

Tapene Norwegian har hatt på grunn av askeskyene fra Island har naturlig nok ikke innvirket på regnskapstallene for 1. kvartal som går fram til utgangen av mars.

Tapene blir først synlig når regnskapet for 2. kvartal legges fram. Norwegian regner imidlertid med å ha tapt 100 millioner kroner den siste uka.