NRK Meny
Normal

Krangel om strømnettet

Norge skal ruste opp og bygge ut kraftnettet. Nå krangles det om hvem som skal dele på regninga.

Koblingsanlegg
Foto: E-CO

Fra før har norske strømkunder opplevd den bråeste prisstigningen i Europa det siste året.

Ifølge OECD har strømprisen allerede økt dobbelt så mye i Norge, som i resten av Europa det siste året.

Men når Statnett i årene som kommer skal bygge ut sentralnettet for over 20 milliarder kroner, mener selskapet at også kraftprodusentene må ta sin del av de økte kostnadene.

Nå er det forbrukerne som betaler mesteparten av de faste kostnadene ved sentralnettet gjennom nettleien. Kraftprodusentene dekker ca en fjerdedel.

- Forbrukerne må betale

Statnett holder fast på kostnadene ved nyinvestering må deles på flere.

Tor Inge Akselsen, kommunikasjonsdirektør i Statnett
Foto: Statnett

- Ellers vil det bli en for stor del for forbrukerne å dekke. Vi føler at det ikke er riktig å sende hele regningen til dit, sier Tor Inge Akselsen som er kommunikasjonsdirektør i Statnett.

Det er ikke de som produserer energien enig i. Energibedriftenes Landsforening EBL synes forslaget til Statnett rett og slett er uakseptabelt.

Blant annet mener kraftprodusentene at økte kostnader skaper uforutsigbarhet i forhold til framtidige kostnader. Og at det ødelegger for konkurranseevnen i forhold til andre land.

Felles front

Forbrukerrådet har engasjert seg i prisstriden og dannet felles front mot kraftprodusentene med Norsk Industri, Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon (HSH) og FSN, en interesseorganisasjon for nettselskaper.

De mener at argumentene til EBL om forringet konkurransesituasjon ikke holder.

- Norske kraftprodusenter tjener veldig godt med penger, da blir det rart slik situasjonen er per i dag, at man skal sende den regningen til alle oss andre, sier påpeker Knut Lockert i interesseorganisasjonen for nettselskaper.

CO2-avgifter

Han sier at norske kraftprodusenter har tjent store beløp på grunn av CO2-avgiften.

- Kullkraftprodusentene har CO2-avgifter som har løftet hele prisbildet i Norden, som også norske produsenter nyter godt av. Eksperter sier at dette prisbildet har løftet seg med 15 øre, og dette er en betydelig økning som produsenter har tjent masse penger på, uten at de har hatt en eneste krone i økte utgifter.

- Da synes vi det er merkelig at produsentene ikke kan være med på å ta en større andel av de faste kostnadene ved sentralnettet i dag, sier Knut Lockert.

Andre muligheter

Administrerende direktør i Energibedriftenes Landsforening, Steinar Bysveen, sier han gjerne vil diskutere andre løsninger.

- Vi er villig til å diskutere hvordan det kan gjøres. Men vi kan ikke gå med på hvilke som helst av prinsipper og premisser for at det skal skje, sier Bysveen.

Brevet om strømprisen