NRK Meny
Normal

– En hard kamp om de beste

Norske bedrifter er desperate etter kvalifisert arbeidskraft, og trygler myndighetene om å legge bedre til rette for arbeidsinnvandring fra utlandet.

Arbeidsinnvandring

ETTERTRAKTET: Ingeniørene Chenxi Wang fra Kina og Alohan Rachel fra Nigeria har begge fått jobb hos FMC Technologies. På tross av stor etterspørsel etter arbeidskraft i Norge, sier de det kreves en innsats fra de utenlandske arbeidere å få innpass i Norge.

Foto: Camilla Wernersen / NRK

– Det er hard konkurranse for få tak i de beste talentene. Det gjør at vi trenger utenlandsk arbeidskraft, sier Anders Sjøløkken hos FMC Technologies Kongsberg.

Anders Sjøløkken

Anders Sjøløkken drømmer om et enklere byråkrati for å ansette arbeidere utenfor EU/EØS.

Foto: Camilla Wernersen / NRK
Rachel Aloha

– Arbeidsmiljøet i Norge er mer avslappet, men det er ikke lett å få jobb, sier Aloha Rachel til NRK.

Foto: Camilla Wernersen / NRK
Chenxi Wang

Elektroingeniør Chenxi Wang har vært i Norge i ti år. Hun mener utenlanske arbeidere burde gjøre en bedre innsats for å lære seg språket i landet de vil jobbe i.

Foto: Camilla Wernersen / NRK
Anniken Huitfeldt

Arbeidsminister Anniken Huitfeldt sier de både må sørge for at norsk arbeidsliv og utenlandske arbeidstakere blir tatt vare på ved økt arbeidsinnvandring.

Foto: Camilla Wernersen / NRK

FMC ansatte i 2009 726 personer fra utlandet, 365 av dem var EØS-borgere. I tillegg utgjør russere og indere en stor del av gruppa.

– Det er en knapphet i ingeniører og andre fagpersoner med bakgrunn i olje- og gass, forteller Sjøløkken.

I likhet med andre bedrifter som har skrikende behov for fagutdanning fra utlandet, drømmer han om at norske myndigheter skal legge mer til rette for at de kan ansette flere utenfra, og på en mindre byråkratisk måte.

– Det er kanskje utopisk, men vi ønsker at UDI kunne ha tildelt bedriftene en kvote for utenlandske ansatte, slik at vi kunne sette folk umiddelbart i arbeid, mens de venter på å få personnummer og på at arbeidstillatelsen skal gå i orden, sier Sjøløkken.

Flere arbeidstakere utenfor EØS til Norge

De siste åra har det vært en kraftig økning i antallet faglærte utenfor EØS, som arbeider i Norge, viser fersk statistikk fra UDI.

I 2012 fikk 9583 personer fra land utenfor EØS arbeidstillatelse her. Det er 17 prosent flere enn året før. Felles for de fleste av dem er at de er faglærte og at de arbeider innen IT, undervisning innen høyere utdanning eller i olje- og gass-sektoren.

– De som kommer utenfor EØS-land blir lenge i landet, og slår seg i større grad ned her, mens de som kommer fra EØS, kommer hit en periode og reiser tilbake, forklarer UDI-direktør Frode Forfang.

Den desidert største gruppa av registrerte arbeidsinnvandrere til Norge i 2012 var imidlertid fra EØS-land, med Polen på topp. Hele 40.000 personer fra EU/EØS har registrert seg i fjor.

I tillegg kommer alle de nordiske borgerne, som ikke trenger å registrere seg for å bosette seg i Norge, men kun melde om flytting til Folkeregisteret.

– Klarer ikke å legge til rette for all ønsket arbeidskraft

UDI innrømmer at de har et stykke igjen å gå når det gjelder å legge til rette for at utenlandske arbeidstakere velger Norge.

– Det er et område vi ikke er så stolte av. Vi har over lang tid vært for dårlige til å kommunisere med brukere underveis i jobbsøkerprosessen. De hører ikke så mye fra oss før man får et svar på søknaden om arbeidstillatelse. Vi vil forbedre oss på blant annet kommunikasjonen underveis, og ting må bli enklere, lover Forfang.

Arbeidsminister Anniken Huitfeldt sier arbeidsinnvandring er et prioritert område for UDI:

– Den store innvandringen vi har til Norge henger sammen med god velferdspolitikk og gode lønns- og arbeidsvilkår, sier Huitfeldt.

– Nå ser vi imidlertid at flere arbeidsgivere ønsker flere arbeidstakere enn vi kan legge til rette for, legger hun til.

Arbeidsministeren understreket at det også er viktig å passe på standarden i norsk arbeidsliv med økt arbeidsinnvandring.

– Vi må ta vare på det norske arbeidslivet slik at standarden ikke blir redusert. Det ser vi en økt risiko for. Men det er viktig at vi tar vare på både arbeidsmiljøet og innvandrere som kommer hit, påpeker hun.

– Mange bør gjøre en bedre innsats

Ingeniørene Chenxi Wang fra Kina og Alohan Rachel fra Nigeria har begge fått jobb hos FMC Technologies. For begge gikk veien til en jobb i Norge gjennom tekniske studier i Norge og Sverige. De sier det er krever en innsats fra de utenlandske arbeidere å få innpass her.

– Arbeidsmiljøet i Norge er mer avslappet, men det er ikke lett å få jobb, sier Rachel til NRK.

– Først og fremst må man ha den rette kompetansen. Så må man ha den rette innstillingen for å tilpasse seg et nytt miljø, språk, været og maten. Det er mange ting som spiller en stor rolle, sier han.

Nigerianeren sier norske bedrifter har gode kort på hånda når det gjelder å tiltrekke seg arbeidskraft utenfra, blant annet god lønn, men at de bør bli flinkere til å reklamere for seg selv utenlands.

Wang tror også at mange utenlandske arbeidstakere må gjøre noe med innstillinga si dersom de ønsker å få seg jobb.

– Det kommer an på mennesket, tror jeg. Mange jeg kjenner i Norge, nekter å lære seg norsk, og da får de problemer. De bør gjøre en bedre innsats for å lære seg språket, i hvert fall engelsk, sier Chenxi Wang på flytende norsk.