Norske bedrifter ser nordøstover

Norske bedrifter retter blikket mer og mer nordøstover. Hittil er 80 norske bedrifter, med 1.000 ansatte, etablert i den nordvestlige delen av Russland.

Boligblokker i Murmansk skal rehabiliteres
Foto: Bjørnbakk, Jan-Morten / SCANPIX

– Vi regnet med det var rundt 30 bedrifter, men så var det over det dobbelte, sier Frode Stålsett i konsulentbedriften Rambøll Storvik til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

1.000 ansatte

Det er Innovasjon Norge og Barentssekretariatet som har bedt om å få kartlagt næringslivet i dett eområdet.

Oversikten viser at disse 80 bedriftene ansetter om lag 1.000 personer i Norge og Russland.

Bedriftene omfatter alt fra enkeltpersonforetak til storbedrifter med flere hundre ansatte, som DnB Nor-eide Monche Bank. I snitt har de 10-15 ansatte.

Norsk eierskap

11 prosent av disse bedriftene jobber mot olje- og gassvirksomhet. Det er dette som er den stpre næringen i området.

– Men de fleste bedriftene er innenfor fiskeri og forretningsmessig tjenesteyting, sier Stålsett.

Det bedriftene har til felles er at eierskapet er norsk, at de betaler russere lønn eller har russisk lokalkontor.