– Renta skal holdes på dagens nivå i lang tid fremover

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Norges Bank beholder styringsrenta uendret etter dagens rentemøte.

Norges Bank holdt i dag rentemøte der de la fram ny pengepolitisk rapport med ny renteprognose.

Sentralbanksjefen sier at renta vil holdes på dagens nivå i lang tid fremover. Olsen har imidlertid noen forbehold.

Sentralbanksjef Øystein Olsen på Norges banks rentemøte onsdag

Sentralbanksjef Øystein Olsen

Foto: Kallestad, Gorm / Scanpix

– Det forutsetter at Hellas ikke skaper mer problemer.

Les også:

Langvarig lavkonjunktur

Til tross for mange varslede renteøkninger, har Norges Bank gang på gang måttet «avlyse» de varslede stigningene.

Sentralbaksjef Øystein Olsen, uttalte på forrige rentemøte at renteutviklingen trolig ble værende i det nedre intervallet av rentebanen.

Økonomene hadde forutsett en uendret styringsrente forut for dagens rentemøte. Ifølge en undersøkelse gjennomført av TDN Finans svarte 14 av 15 økonomer at Norges Bank ville holde styringsrenta uendret.

Det er uro og usikkerhet i finansmarkedene og en forsterket og langvarig lavkonjunktur i industrilandene som er den viktigste årsaken til at Norges Bank nå nedjusterer sine rentebaner.

– Uroen og svakere utsikter ute påvirker utsiktene også for norsk økonomi, sier sentralbanksjefen.

Les også: Eurokrisen fører til høyere rente

– Uvanlig usikkert

Han legger til at det er uvanlig stor usikkerhet om den videre utviklingen i norsk økonomi, men analysene i Norges Banks nye pengepolitiske rapport legger til grunn at styringsrenta blir liggende i ro i ett års tid.

– Skulle uroen ute forsterkes og utsiktene for vekst og inflasjon bli ytterligere svekket, kan renten bli satt ned. Med utsikter til høyere vekst og inflasjon kan renten gå opp tidligere, sier Olsen.

– Krever handlekraft

Finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap) tar rentebeslutningen til etterretning, og mener at den internasjonale uroen krever politisk handlekraft. Han viser til at verden rundt oss er preget av stor usikkerhet og utsikter til lav vekst.

Arbeidsledigheten har bitt seg fast på et høyt nivå. Enkelte land i euroområdet har så stor gjeld at det stilles spørsmål ved om de vil klare å betale renter og avdrag på lånene. Banker i euroområdet kan få store tap, dersom ett eller flere euroland ikke greier å betjene sin gjeld.

– Nasjonale myndigheter, EU, Det internasjonale valutafondet og Den europeiske sentralbanken arbeider intenst med å finne en løsning. Situasjonen krever politisk handlekraft, sier finansministeren.

Som legger til at selv om Norge skiller seg ut, vil et tilbakeslag i den internasjonale økonomien også påvirke oss.

– Et høyt kostnadsnivå gjør mange norske eksportrettede virksomheter sårbare for svakere internasjonal vekst, fall i eksportprisene og en sterk krone. Vi har tidligere også sett hvor fort uro i finansmarkedene kan spre seg mellom land, sier finansministeren.