Hopp til innhold

Nordmenn risikerer millionsøksmål etter alpetur

Nordmenn på alpetur får gigantiske erstatningskrav i posten etter å ha kjørt på andre skiløpere i skibakken.

Turister står på ski i Garmisch Partenkirchen

Stadig flere nordmenn får erstatningskrav mot seg etter å ha vært involvert i skiulykker i utlandet. En norsk jente under 10 år er blitt saksøkt for å ha kjørt uaktsomt i alpene.

Foto: RUBEN SPRICH / Reuters

Nordmenn som kjører på og skader andre på alpetur i Østerrike, Sveits og Italia blir stadig oftere saksøkt med krav om erstatning.

Emma Elisabeth Vennesland

Assisterende informasjonsdirektør Emma Elisabeth Vennesland i Europeiske reiseforsikring.

Foto: Pressebilde / If

– Som skiløper har du et ansvar for å kjøre aktsomt. Det er en økende tendens til at nordmenn som kjører på andre i skibakken stilles økonomisk til ansvar, sier Emma Elisabeth Vennesland i Europeiske reiseforsikring.

Reiseforsikringene som selges i Norge inneholder også en ansvarsforsikring for reiser utenfor Norden, som kan tre i kraft dersom man for eksempel skader andre i skibakken.

De siste par årene har Europeiske reiseforsikring hatt mellom 5 og 10 saker der deres kunder har fått erstatningskrav mellom 300.000 og 600.000 kroner rettet mot seg etter at de har kjørt på andre i alpintbakken. Ansvarsforsikringen dekker inntil 6 millioner kroner pr skadetilfelle.

Men dersom man kommer i straffeansvar, dekkes ikke utgifter i forbindelse med straffesaken og eventuelle bøter av ansvarsforsikringen.

- Tidligere har kravene kommet mer sporadisk, mens vi nå ser begynnelsen på en trend der nordmenn i økende grad stilles økonomisk ansvarlig over landegrensene, sier Vennesland.

Gjensidige forsikring er nest størst på reiseforsikring i Norge etter Europeiske, i følge Finansnæringens Fellesorganisasjon. (FNO).

- Vi er kjent med problemstillingen, og har hatt knapt en sak i året. Vi opplever ikke det at nordmenn rettsforfølges etter skiulykker i alpene som noen ny trend, sier informasjonssjef Bjarne Rysstad i Gjensidige forsikring.

Også Tryg forsikring er kjent med søksmål etter skiulykker i utlandet, men kan ikke bekrefte at det er noen økende tendens.

- Også barn saksøkes

Europeiske reiseforsikring eies av If Skadeforsikring. Advokat Janne Sandborg i If er ansvarlig for behandlingen av kravene som rettes mot Europeiskes kunder.

Sandborg sier at erstatningskravene kommer fra flere hold, både fra forsikringsselskaper, utenlandske trygdekasser og de skadelidte selv.

- Vi har nylig fått inn en skadesak hvor et norsk barn under 10 år er blitt saksøkt og møtt med erstatningskrav fra et av landene i alpene, fordi det blir påstått at hun har kjørt uaktsomt, sier Sandborg.

Barnets mor er også saksøkt, på grunn av manglende tilsyn med barnet.

Advokaten sier at de fleste som møtes med erstatningskrav etter en skiulykke i alpene opplever kravet som helt urimelig, og at det som har skjedd er et hendelig uhell.

Off-piste skihopp

- Flere kjører mer på tvers og bruker større deler av skibakken, forteller advokat Dr. Peter Griss fra Graz i Østerrike.

Foto: CAREN FIROUZ / Reuters

- Risikerer millionsøksmål

Advokat Dr. Peter Griss fra Graz i Østerrike representerer hvert år en rekke alpinister som har vært involvert i skiulykker etter uforsiktig kjøring i alpene.

Advokat Dr. Peter Griss

Den østerikske advokaten Dr. Peter Griss representerer jevnlig klienter etter skiulykker i alpene.

Foto: Sissi Furgler Fotografie

Advokaten mener det er svært risikabelt i det hele tatt å ta på seg skiene i alpene, uten å ha en ansvarsforsikring før du kjøper heiskort.

- Hvis du kjører ned noen som blir alvorlig skadet og mister evnen til å arbeide kan erstatningsansvaret komme opp flere hundre tusen euro. Dersom du ikke har ansvarsforsikring er dette penger du må dekke av egen lomme, sier Griss til NRK.

Han sier at man i verste fall risikerer å miste hus og hjem dersom man forvolder en skiskade uten ansvarsforsikring, fordi man uten forsikring kan bli holdt personlig ansvarlig.

- Flere og mer alvorlige skader

Den østerrikske advokaten forteller at både legerapporter og ekspertrapporter etter ulykker forteller samme historie - at flere skader seg i skibakken og at skadene blir mer alvorlige.

- Flere kjører mer på tvers og bruker større deler av skibakken. Mange er ikke klar over hvor fort man kjører og det kan være svært vanskelig å unngå kollisjoner i løypene når man svinger med carvingski i høy fart, avslutter Griss.

Gjelder ikke i Norden

Reiseforsikringenes ansvarsdekning gjelder kun for reiser utenfor Norden. Dersom man skulle bli saksøkt etter en ulykke i en skibakke i Norge eller Sverige er det innboforsikringen som vil dekke eventuelt erstatningsansvar.

Skadesjef Carl Fredrik Hirsch i Gouda Reiseforsikring sier de fleste nordmenn har innboforsikring som husstandsmedlem, og at det derfor ikke er nødvendig å betale for dobbel forsikring.

Etter fylte 20 år er man ikke lenger dekket av foresattes innboforsikring.

De som da ikke har skaffet seg egen innboforsikring må passe særlig på fordi de kanskje bor på hybel eller av andre grunner ikke har tegnet slik forsikring.

– Det finnes eksempelvis egne studentforsikringer som da omfatter både reiseforsikring og innboforsikring, og som kan dekke eventuelle erstatningsansvar etter ulykker både i og utenfor Norden, sier Hirsch.

Les mer: