Hopp til innhold

Nav må nedbemanne

Regjeringen varsler mer penger til Arbeids- og velferdsetaten i statsbudsjettet for 2010. Men det forutsetter lavere bemanning i året som kommer.

Nav og penger
Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

– Vi er kjempebekymret over Nav-sjokket fra regjeringen, sier Liv Arum, generalsekretær i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO).

Hun får støtte av foreningens leder, Margaret Sandøy Ramberg.

– Dette er skuffende. FFO får daglig tilbakemeldinger fra brukere av Nav som må vente altfor lenge både på tiltak og stønadsutbetaling, sier hun.

«Forslaget innebærer en lavere bemanning»

Under overskriften "Mer til Arbeids- og velferdsetaten" varsler regjeringen i statsbudsjettet at den vil gi 9,3 milliarder kroner til lønns- og driftsutgifter i etaten i 2010.

«Dette er en økning på om lag 230 millioner kroner sammenlignet med de samlede bevilgningene i budsjettet for 2009,» kan man lese.

Men nesten nederst i pressemeldingen står det at «forslaget innebærer en noe lavere bemanning det neste året enn det etaten har ved slutten av 2009».

– Har ikke tatt den krevende situasjonen innover seg

Margaret Sandøy Ramberg, leder i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon.

Leder i FFO er svært skuffet over regjeringens bevilgning til Nav.

Dette begrunner Arbeids- og inkluderingsdepartementet blant annet med at økningen i arbeidsledigheten viser seg å bli lavere enn fryktet, etableringen av Nav-kontorene skal være nær fullført neste år, slik at ekstrainnsatsen med en slik etablering ikke lenger er nødvendig, og noen oppgaver, som pasienttransport, faller bort.

– Det virker ikke som om regjeringen har tatt innover seg hvor krevende situasjonen både for Navs ansatte og brukere er og har vært i en årrekke, sier Sandøy Ramberg.

– Det gir oss muligheter

Nav selv vil ikke si om de synes de har fått for lite penger.

– Regjeringen er kjent med de utfordringene Nav har. Forslaget til statsbudsjett gir oss muligheter til å få ned saksbehandlingstidene ytterligere og innføre arbeidsavklaringspenger 1. mars, svarer Nav-direktør Tor Saglie i en mail til nrk.no.

Tor Saglie.

Nav-direktør Tor Saglie gir ikke uttrykk for misnøye med Navs utsikter for neste år.

Foto: Stian Lysberg Solum / SCANPIX

– Forslaget til budsjett innebærer en bemanning for oppfølging av brukere og saksbehandling på nivå med 2009, svarer han videre.

Svarer ikke

Men Nav opplyser så at Saglie er opptatt og derfor ikke kan svare på spørsmål om de kan love Nav-brukerne at det er grunn til å se lyst på 2010.

De svarer heller på om det ikke hadde vært en fordel å beholde bemanningen på samme nivå som i dag. De siste saksbehandlingstallene fra Nav viser nemlig at antallet saker som etaten bruker altfor lang tid på å behandle, ikke har vært så høyt siden februar i år.

På hvilken måte statsbudsjettet gir Nav muligheten til å få ned saksbehandlingstidene ytterligere, får nrk.no heller ikke svar på.

Det samme gjelder spørsmål om hvordan Nav ser på muligheten til å kunne løse problemene med lange saksbehandlingstider neste år når etaten og Arbeids- og inkluderingsdepartementet allerede i fjor sommer - før finanskrisen og den økende ledigheten var et faktum - gikk ut og sa at de lange saksbehandlingstidene var uakseptable.

– Vi fortsetter arbeidet med å effektivisere interne prosesser. Når NAV overfører ansvaret for pasienttransport og frikort til Helsedirektoratet og etableringen av Nav-kontor går mot slutten, vil vi kunne konsentrere oss mer om våre kjerneoppgaver. Vi vil prioritere områder der det er størst utfordringer, både saksbehandling og oppfølging av brukere, skriver Saglie til nrk.no.