Natur og Ungdom jubler

Natur og Ungdom jubler over løftene fra regjeringen om å belønne de som sparer strøm.

- En stor seier for oss og for alle forbrukere som vil kutte strømforbruket og -regningen, sier leder i Natur og Ungdom, Bård Lahn.

Løftene om tilskuddsordning til bl.a. pelletskamin og varmepumper er en følge av Soria Moria-erklæringen, der trepartiregjeringen lovet å innføre en slik støtteordning for husholdninger.

Lahn er ikke mest opptatt av selve strømsparingen:

- Miljøvennlig

- Bio-energi som brukes i pellets-ovner er "CO2-nøytralt", det betyr at den ikke avgir noen klimaskadelige utslipp. Og det er viktig, for klimaendringer er det største miljøproblemet vi står overfor, sier Lahn.

 - I tillegg får vi frigjort mye elektrisitet hvis folk går over fra strøm til andre energiformer, f.eks. bio-energi, sier han.

Leder av Natur og Ungdom Bård Lahn med Kristin Halvorsen
Foto: Håkon Mosvold Larsen / Scanpix

- Jeg håper dette blir det første i en lang rekke tiltak fra regjeringen for å hjelpe folk til å spare strøm, sier en optimistisk Bård Lahn. Han foreslår blant annet å skjerpe energikravene til nye boliger ytterligere.

Ved og isolering

Varmeprodusentenes forening mener regjeringen også må gi statsstøtte hvis man kjøper miljøvennlig vedovn. Hvis ikke, truer foreningen med å bringe ordningen inn for EFTAs overvåkingsorgan ESA.

Og Norsk Elvarmeforening har sendt brev til departementet der de ber om at ordningen også må omfatte styresystemer for el-varme. Styresystemene gjør det enkelt å senke natt-temperaturer og regulere husvarmen slik man ønsker den.

Foreningen vil også ha tilskuddsordning når man bruker penger på isolasjon. 

Den nye ordningen var planlagt innført senere i høst, men starttidspunktet er skjøvet fram til førstkommende mandag.