Når er det et krakk?

Hva skal til for at en økonomisk nedtur skal få betegnelsen krakk?

At nedturen er betydelig er en selvsagt forutsetning, og mange vil si at et fall på over ti prosent er nok for å dekke betegnelsen krakk.

Andre vil si to titalls prosent fall er krakk, mens de mer forsiktige mener 30 prosent fall må til for å kalle det børskrakk.

 

1929 definerte et krakk

De fleste er derimot enige i at nedgangen må skje fort, helst i løpet av en dag eller to, for å kalle den krakk. I tillegg bør den store nedgangen i aksjeverdier komme overraskende.

I følge økonomileksikon er en definisjon på krakk "en plutselig økonomisk krise". Ordet er brukt om det kraftige kursfallet på New York-børsen i 1929 og den etterfølgende nedgangsperioden over store deler av verden

Professor Ola Honningdal Grytten ved Norges Handelshøgskole har tidligere sagt at krakk-definisjonen kan gjøres så enkel som dette: "Krapt, unaturlig stort fall i en finansiell størrelse"

Kjente krakk

«Black Monday» 19. oktober 1987. Wall Street falt over 22 prosent, men krakket traff først Norge da Oslo Børs åpnet den 20. Verdien av Oslo børs falt nesten like mye, 19 prosent.

Krakket satte en effektiv stopper for 80-årenes jappetid og fikk store konsekvenser; skyhøye renter, prisras på boliger og bankkrise.

«The Great Crash» 28. oktober 1929. Børsfallet på selve krakkdagen var omtrent på størrelse med fallet «Black Monday» i 1987. 12,8 prosent. Neste dag falt kursene videre, med nye 11,7 prosent. Men fallet fortsatte. Fra toppen i september til bunnen i november forsvant nesten halvparten av aksjeverdiene.

Til sammenlikning: Fra verditoppen på Oslo Børs i fjor sommer til i dag, har rundt en femtedel av verdiene forsvunnet.