Næringsministeren fornøyd

(Arbeidpartiets landsmøte) Nærings- og handelsminister Sylvia Brustad (Ap) sier målet fortsatt er å få alle kort på bordet i Aker-handelen.

Næringsminister Sylvia Brustad
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

- Det er fortsatt viktig å få alt opp på bordet, det gjelder både verdifastsettelsen av selskapene og det strategiske rundt kjøpet, sa Brustad til pressen under landsmøtet.

En time før hadde hun og Næringsdepartementet sendt ut en pressemelding hvor de uttrykte sin tilfredshet med den nye gjennomgangen som Aker Solutions vil bestille fra en utenlandsk investeringsbank.

– Jeg er tilfreds med at Aker Solutions ved å opprettholde virksomhetene som selvstendige enheter og ikke nå foretar oppgjør, har lagt til rette for at transaksjonene stilles i bero, sa Brustad.

– Banken skal gjennomgå om verdifastsettelsen av de omstridte selskapene er riktige og om kjøpet kan sies å være industrielt riktig, sa hun.

Les også: Utsetter betalingen av millardene

Valg av rådgiver, hva rådgiveren skal gjennomgå og hvordan gjennomgangen skal foretas er omforent mellom Aker Solutions og eierne i Aker Holding.

Men navnet på denne investeringsbanken, ville hun ikke ut med.

- Det er Aker Solutions som står som formell bestiller av vurderingen. Derfor må dere spørre dem om navnet på banken, sa Brustad og lot seg ikke lokke en tomme ut på glattisen.

Aker Solutions - som den formelle kjøperen - ønsker ikke opplyse om navnet på institusjonen som har fått oppdraget. Mandatet for deres gjennomgang, er også konfidensiell.

Bedre grunnlag

- Sammen med gjennomgangen som Pareto er i gang med på vegne av staten, vil dette bidra til at vi får en bred gjennomgang av problemstillingene, sa Brustad.

- Vi får først vite om verdien av selskapene er rett eller gal, og vi får bedre grunnlag til å ta en avgjørelse på hva vi gjør videre, sa næringsministeren.

Hun fastholder at staten fortsatt er uenig i fremgangsmåten transaksjonene er gjort på, og at hun fortsatt mener generalforsamlingen hadde vært rette organet å behandle handelen i.

- Men dette vil vi nå la ligge inntil vi har vurderingene i hende. Men vårt syn står fortsatt fast, sier Brustad.

Les også: Stoltenberg synes det var et viktig skritt

Hun ville ikke være med på at hennes forgjenger, nåværende arbeidsminister Dag Terje Andersen, aldri skulle ha inngått avtalen med Kjell Inge Røkke.

- Hovedhensikten da staten kjøpte seg inn, var å beholde norske arbeidsplasser og hovedkontoret i Norge i 10 år fremover, sa Brustad.

Hun kunne ikke svare på spørsmål fra pressen hvorfor staten ikke kjøpte seg direkte inn i Aker Solutions som vanlig aksjonær i stedet for å opprette et eierselskap, Aker Holding.

- Det var den modellen med felles eierskap vi mente var best, sa Brustad og gjentok svaret i to omganger.

Aker Solutions har lovet at departementet får tilgang til rapporten så snart den foreligger. Det er ventet at dette først blir i slutten av mai.

Ingen regel

Under sitt innlegg på landsmøtet gnistret Brustad til da hun kort innpå denne saken.

- Vi skal komme oss ut av denne konflikten med denne ene eieren, sa Brustad og avviser at Aker-striden er et argument for å gå løs på det statlige eierskapet.

- Høyre og Fremskrittspartiet er imot statlig eierskap uansett. Vi mener statlig eierskap er en styrke, både når det gjelder å utvikle næringslivet, sikre at vi har god kompetanse og sikre norske arbeidsplasser, sa Brustad med fasthet og fikk sterk applaus tilbake.

LO krever Røkke-ansvar

Heller ikke LO-leder Roar Flåthen slapp under Aker. Han holdt sin hilsningstalen til landsmøtet, hvor han priste samarbeidet mellom Arbeiderpartiet og LO for å sikre arbeidsfolk et trygt arbeidsliv.

Flåthen mener hovedaksjonær Kjell Inge Røkke har et spesielt ansvar for å komme fram til en god løsning på konflikten med staten.

- Jeg legger ikke skjul på at Røkke har et spesielt ansvar som hovedaksjonær. Det er ikke bare en forventning, men et soleklart krav fra LO, sa Flåthen til NRK.

LO-lederen har tidligere sagt at partene i striden må komme til en snarlig løsning for å minske presset på de aktuelle bedriftene og arbeidsplassene. Men må altså smøre seg med tålmodighet.

– Vi må bare akseptere det. At det tar så lang tid viser bare hvor stor og viktig denne saken er. Det er mange selskaper og arbeidsplasser som står på spill, sa Flåthen.