NRK Meny
Normal

Nå blir boligprisene enda høyere

Norsk økonomi går så det suser. Nå venter ekspertene at det skal gå enda bedre. Det er dårlig nytt for huskjøpere.

Forsker Torbjørn Eika ved SSB

Forsker Torbjørn Eika ved SSB forventer ingen boligboble i nærmeste framtid.

Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

Etter halvannet år med moderat utvikling forventer forskerne i Statistisk Sentralbyrå (SSB) en klart høyere vekst i norsk økonomi.

Ifølge SSB kommer spesielt konsumet til privathusholdningene, pengebruken din og min, til å gå markert opp.

Dette fordi reallønnsveksten og inntekten kommer til å øke mer enn en eventuell renteøkning.

Nye hopp i boligprisene

Er du førstegangskjøper som skal inn på boligmarkedet, er det liten grunn til å smile. Det til tross for høyere renter som normalt vil kjøle ned prisveksten.

– Pengemarkedsrenten er lav nå, men styringsrenta vil øke med 0,25 prosentpoeng hvert kvartal til 2014. Da vil vi ligge på rundt seks prosent, sier forsker Torbjørn Eika i SSB.

Til tross for renteøkningen kommer imidlertid boliginvesteringene til å øke jevnt og trutt de nærmeste årene.

Ekspertene mener den årlige veksten i boligpriser de neste årene kommer til å ligge på rundt syv prosent.

Artikkelen fortsetter under bildet

Boligprisene

Eksperter tror boligprisene i landet vil stige omtrent med syv prosent i de kommende årene.

Foto: Lien, Kyrre / SCANPIX

Ingen boligboble

Og venter du på boligboblen kan du komme til å vente forgjeves.

– Renta, utsikten til økt inflasjon og frykt for økt gjeldstak og i tillegg en mulig boligboble, trekker i den andre retningen, men vi forventer ikke noen boligboble, sier Eika.

Til sammenligning regner SSB med at den gjennomsnittlige årslønnen i Norge kommer til å øke med 4,1 prosent. Deretter blir veksten enda større.

I 2014 regner økonomene med en vekst i gjennomsnittslønnen på 5,6 prosent.

– Lønnsveksten er på vei opp på grunn av bedret lønnsomhet og mer press i arbeidsmarkedet, sier Eika.

Krona enda sterkere

Dem som skal feriere eller gjøre investeringer i utlandet går to fete år i møte.

– Vi forventer at kronekursen skal bli enda sterkere både i år og neste år. Deretter svekkes den litt igjen. I perioden frem mot 2014 kommer likevel én euro til å ligge på mellom 7,70 og 7,85 kroner, sier Eika.