Hopp til innhold

Miner i Oslofjorden gir billig strøm

Statnett har oppdaget et stort antall miner inntil en av Østlandets viktigste strømkabler midt i Oslofjorden. På grunn av minene har feil på kabelen ikke kunnet reparereres.

Mine i Oslofjorden

Undersøkelser med en undervannsrobot har avdekket miner og sprengstoff ved en viktig strømkabel i Oslofjorden.

Foto: Statnett

Bor du i Sør-Norge får du nå langt billigere strøm enn du egentlig skulle fått. Årsaken er store problemer med en strømkabel.

Det viser seg nemlig at det ligger et stort antall miner og annet sprengstoff rett inntil en av Østlandets viktigste strømkabler midt i Oslofjorden.

Flere titalls miner ligger ved Bastøy

Forsvaret tror det dreier seg om sjøminer og synkeminer fra andre verdenskrig, og det er mer enn 100 kg spengstoff i hver mine. Minene ligger på 150 meters dyp og mer, og flere av dem ligger inntil Statnetts strømkabel som går fra Sarpsborg til Porsgrunn.

Orlogskaptein Håvar Øie ved Fellesoperativt Hovedkvarter i Forsvaret sier til NRK at Forsvaret ikke kjenner til hvordan minene har havnet der og hvem de tilhører, men at det trolig dreier seg om miner som er dumpet i fjorden.

Statnett oppdaget minene når de undersøkte kabelen i fjor vår med undervannsrobot.

Gir dyrere kraft i Nord-Norge

- Vi har en feil på denne kabelforbindelsen, og kan ta opp kabelen for å reparere den, men vi kan ikke legge ned ny kabel før minene er fjernet, sier Tor Inge Akselsen, som er kommunikasjonsdirektør i Statnett.

Og fordi Statnett ikke får lagt ned en ny sjøkabel på grunn av minefeltet, slipper forbrukerne i Sør-Norge unna med billigere strøm enn de ville gjort dersom kabelen var i orden, mens alle nord for Dovre får dyrere strøm.

Ifølge Statnett har beboere på Østlandet betalt inntil 20 øre mindre pr kilowattime enn andre på grunn av problemene.

Grunnen er at mindre overføringskapasitet gir strøm som ikke kan selges i situasjoner med kraftoverskudd, og fordi strøm er ferskvare som ikke kan lagres, gir det et tap for kraftprodusentene.

Kabelen er nemlig svært viktig for å frakte strøm til Sverige og til Trøndelag og Nord-Norge. Når det ikke går, må strømmen selges der den er. Og det betyr billig strøm i sør og dyr strøm i nord.

Har kostet hundretalls millioner

Akselsen i Statnett sier til NRK at kraftprodusentene har tapt hundretalls millioner på at de ikke har kunnet legge ut ny kabel, og at Statnett er veldig opptatt av å få dette i orden så fort som mulig.

KNM Tyr, en av forsvarets mineryddere kommer til området mot slutten av uken i den hensikt å fjerne minene.

Strømpriser i Norge

Feilen på kabelforbindelsen har gjort at det sør-norske markedet har fått billigere strøm.

Foto: Grafikk: / NRK