Millionoverskudd for Kong Harald

Etter to år med underskudd i regnskapene, går Det kongelige hoff igjen med solid overskudd. Årsaken er blant annet salg av biler og mindre utgifter til strøm på slottet.

Kong Harald 75 år

Hans Majestet Kong Harald fikk et solid plussresultat for 2011, viser årsregnskapet for 2011.

Foto: Åserud, Lise / Scanpix

De to siste årene har ikke bevilgningene fra staten til Kongehuset vært nok til at Kongens regnskapsbøker har vist plusstall.

LES OGSÅ: Fortsatt underskudd for kongen

Men i 2011 ble røde tall igjen snudd til overskudd.

Årsregnskapet for Den kongelige civilliste viser at Kongehuset fikk et årsresultat på 11.046.053 kroner i fjor, mot 285.000 kroner i minus for 2010.

Ifølge Det kongelige hoff, er årsaken til at Kongen igjen har pluss i regnskapsbøkene sammensatt.

LES OGSÅ: Kongen får solid støtte av folket

Har spart penger på billig strøm

Kongehuset fikk en særskilt bevilgning til Kongsseteren i 2011. Men fordi de verdibevarende tiltakene på Kongsseteren skal gjennomføres over flere år, er en tredel av overskuddet relatert til dette.

Men Kongen har også tjent penger på å selge ut deler av bilparken, skriver hoffsjefen i årsberetningen.

Årsaken er at Kongen delvis har gått over til å lease biler i stedet for å eie dem selv.

– Det er ikke snakk om noen generell omlegging. Det betyr ikke at hele bilparken skal byttes ut, sier kommunikasjonssjef Marianne Hagen ved Det kongelige slott til NRK.no.

I tillegg har kongen hatt mindre utgifter til strøm enn det som ble lagt til grunn i budsjettene, på grunn av den milde vinteren.

Kronprins Haakon og Kronprinsesse Mette-Marit.

Kronprins Haakon og Kronprinsesse Mette-Marit brukte snaue 1,8 millioner kroner av apanasjen til private formål i 2011, blant annet på offisielle klær, viser Slottets regnskapsbøker.

Foto: Sølve Sundsbø / Det kongelige hoff.

Skal brukes til å pusse opp slottsparken

Den delen av overskuddet som ikke er bundet opp til pågående prosjekter, vil bli brukt til prioriterte formål så som nødvendige opprustningstiltak i Slottsparken, skriver Slottet i årsmeldingen.

Kongehuset fikk overføringer fra staten på 152.125.000 kroner i 2011, opp fra 144. 009.000 året før.

Kronprinsparet i pluss

Også regnskapene til Kronprinsen og Kronprinsessens stab viser pluss i bøkene.

Overskuddet på 1.174.102 kroner skal avsettes til fremtidige anskaffelser, ifølge hoffsjefen.

Kronprinsparets apanasje utgjorde totalt 7.771.000 kroner for fjoråret.

Størsteparten av pengene, i overkant av 4,5 millioner kroner, knytter seg til forvaltning, drift og utvikling av hovedhuset på Skaugum.

To millioner kroner knytter seg til renter og avdrag på lån i forbindelse med rehabilitering av Skaugum.

Av apanasjen er 1.780 000 kr benyttet til private formål, blant annet inkludert innkjøp av offisielle klær.