NRK Meny
Normal

Mer skatt, hilsen Kristin

Regjeringen foreslår å senke grensen for toppskatt trinn 2 til 650.000 kroner og øke grensen for trinn 1 til 400.000 kroner.

Kristin Halvorsen
Foto: LARSEN, HÅKON MOSVOLD / SCANPIX

Toppskatt

Med forslaget vil 68.000 flere personer betale toppskatt på trinn 2.

I fjor ble innslagspunktet senket fra 800.000 til 750.000 kroner - nå tar de altså 100.000 kroner til. Prosentsatsen holdes uendret på 12 prosent.

På trinn 1 vil innslagspunktes økes til 400.000 kr, fra dagens 394.000 kroner. Prosentsatsen holdes uendret på 9 prosent.

Totalt skal de nye grensene bringe inn 1,2 milliarder kroner. Regjeringen hevder at personer som har en gjennomsnittlig heltidslønn ikke vil betale toppskatt.

Prosentsatsen for alminnelige inntekter endres ikke, forblir 28 prosent (24,5 prosent i Finnmark og Troms).

Marginalsatsene (skatt på sist tjente krone) forblir også på samme nivå som nå; 51,6 prosent for trinn 1 og 54,3 prosent på trinn 2.

Formueskatten:

Innslagspunktet for formueskatt økes til 220.000 kr, i stedet for 200.000 kroner.

Det bli fritak for formuskatt på engangserstatninger fra forsikringer til barn som mister sin forsørger.

Fritaket for formueskatt på individuelle og kollektive livrenter - som regjeringen kaller skattefavoriserte pensjonsspareordninger - blir fjernet. (Overgangsregler kommer.) Fripoliser vil fortsatt være unntatt formueskatt og skattlegges som personinntekt.

Ligningsverdien av bolig, fritidseiendom og annen fast eiendom øker med 10 prosent fra 2007.

Satsen på skattebegrensningsregelen går fra 2 til 1,5 prosent. Dette for å skjerme personer med lav inntekt for økning i formueskatten på grunn av de andre endringene.

Rabatten ved formuesverdsettelse av aksjer, aksjefond og grunnfondsbevis reduseres med 5 prosent, til 15 prosent.

Rabatten på 20 prosent for andeler i andre verdipapirfond enn aksjefond blir strøket fra og med 2006.

Minstefradrag:

Minstefradraget økes for lønnsatser fra 34 til 36 prosent. Går opp fra 61.100 kroner til 63.800 kroner.

Minstefradraget for pensjonsinntekter øker fra 24 til 26 prosent til 53.400 kroner.

Andre særfradag

Økes ikke mer enn prisstigningen.

Frikort for ungdom/studenter:

Frikortgrensen økes fra 30.000 til 40.000 kroner.

Boligsparing for ungdom

Årlig sparebeløp forblir 15.000 kroner, maksgrensen 100.00 kroner.

Matmoms:

Økes fra 13 til 14 prosent. I fjor så gikk den fra 11 til 13 prosent.

Bilavgiftene:

Kjøp av biler med lavt CO2-utslipp skal favoriseres.

- Stor dag for bil-Norge

Kjøretøy- og bensinavgiftene øker i takt med prisstigningen, 1,7 prosent.

Diselavgiften skal nå gjelde fritidsbåter.

Miljøavgifter:

Det blir CO2-avgift på gassen som brukes til oppvarming av boliger (og forretingsbygg) fra 1. juli 2007.

Fagforeningskontigent:

Fradraget foreslås økt fra 2.250 kr til 2.700 kr.

Egenandeler

Egenandeler ved legebesøk øker i takt med prisstigningen. Egenandelstaket øker fra 1615 kr til 1660 kr.

Skattefrie oppdrag

Betaling av "vennetjenester" som barnepass o.l., det skattefrie beløpet fra 1.000 kroner til 2.000.

Dokumentavgift

Ved samlivsbrudd fritas samboere fra dokumentavgift.

Barnehage og SFO

Barnehageprisen øker med 80 kroner måneden. Egenandelen for skolefritidsordningen øker også.

Lisens

NRK-lisensen øker med 75 kroner

Alkohol og tobakk

Prisjusteres.