Mer etikk for oljefondet

Finansminsister Kristin Halvorsen vurderer å bruke deler av oljefondet til å investere i miljøteknologiselskaper og bedrifter som ses på som spesielt etiske.

Kristin Halvorsen

Det kom fram på et møte om de etiske retningslinjene for Statens Pensjonsfond Utland - også kjent som Oljefondet, i dag.

Oljefondet har i dag strenge etiske regler for hvilke selskaper de kan investere i. Politikken har hittil vært å trekke seg ut av selskaper som f.eks er involvert i barnearbeid eller alvorlig miljøforurensing.

I framtida kan det også bli aktuelt med såkalt positiv utvelgelse - der man prioterer selskaper som f.eks satser på miljøteknologi eller som regnes som spesielt etiske.

Det går fram av et høringsnotat fra Finansdepartementet i forbindelse med evalueringen av de etiske retningslinjene.

- Man kan gjennom mer systematiske investeringer, i for eksempel miljøteknologi, bidra til å dra opp en fremtidsrettet næring, sier finansminister Kristin Halvorsen til NRK.

Nettradio: Finansdepartementet vurderer mer etiske investeringer

Men ikke alle liker ideen. Både Graver-utvalget som la fram forslaget til de etiske retningslinje, og professorene Thore Johnsen og Ole Gjølberg som har utredet spørsmålet for departementet, mener det vil begrense antall bedrifter man kan investere i - og at det vil øke risikoen.

Finansministeren understreker at det ikke vil være aktuelt å ha såkalt positiv utvelgelse for hele Statens Pensjonsfond uansett, det vil uansett dreie seg om en liten del, ifølge Halvorsen.

Beate Ekeløve-Slydal i Amnesty er positiv:

- Dette er en god føre-var strategi, og det gir ikke minst gode signaler til resten av finansverdenen om at man premierer selskapene med gode systemer og praksis, sier Ekeløve- Slydal til NRK.

Nettradio: Norge finansierer land i krig