Hopp til innhold

Meglere jukser med renten

En stor undersøkelse av 70 norske nye borettslagsprosjekter avdekker at eiendomsmeglerne unnlater å oppgi vesentlige opplysninger, og i stor grad feilinformerer.

Boligbygging
Foto: Åserud, Lise, Lise Åserud / SCANPIX

I 20 % av boligprosjektene som er undersøkt oppga eiendomsmeglerne en rente på borettslagets fellesgjeld som var lavere enn Norges Banks styringsrente.

- Dette er useriøst, uprofesjonelt og dårlig håndverk av eiendomsmeglerne, sier Forbrukerrådets direktør Erik Lund-Isaksen til NRK.

En realistisk rentesats kan umulig ligge så lavt ifølge Forbrukerrådet, som mener den laveste realistiske renten minst må være 0,5 prosentpoeng høyere.

 Kun 40 % oppgir realistisk rente

Kun i 30 av 70 undersøkte borettslagsprosjekter, brukes det en realistisk rente.

- Eiendomsmeglerne burde tenke på en annen måte enn hvor langt de kan gå og i tillegg komme seg unna med det juridisk. De har også et moralsk ansvar, mener Lund-Isaksen.

Fordi det ikke er noen lovpålagt plikt til å oppgi hvordan fellesgjelden er finansiert, kommer meglerne seg i praksis unna med å oppgi feil opplysninger. Dette fører til at useriøse aktører gir borettslagsmodellen et ufortjent dårlig rykte.

Oppgir urealistiske kostnader

Det er gjerne unge og førstegangsetablerere som kjøper borettslagsboliger. Når meglerne oppgir rentekostnader som er for lave, betyr det at kjøperne lures til å tro at boligen er billigere å finansiere enn det som er tilfellet.

Konsekvensen er at boligkjøperne får mange tusen kroner ekstra i månedlige utgifter enn det som er forespeilet gjennom prospektene.

Les mer: – Prospektene lyver

Les mer: Lokket med halv rente