NRK Meny
Normal

- Vi er blitt mer utålmodige

Lederen i LOs største forbund Fagforbundet advarer om storstreik hvis ikke årets hovedkrav om å dempe vikarbruk og utleie av arbeidskraft innfris. Natt til søndag kan store deler av industrien være i streik.

Jan Davidsen

Jan Davidsen kjemper mot vikarbruken i årets lønnsoppgjør. Her i en demonstrasjon til støtte for forbudet mot bruk av midlertidig arbeidskraft i fjor.

Foto: Poppe, Cornelius / NTB-SCANPIX

Denne helgen er det avgjørende lønnsforhandlinger hos Riksmekleren for privatansatte i de såkalte frontfagene – ansatte i norsk industri som konkurrerer med utenlandske priser og lønninger.

Alle venter på frontfagene

Offentlig sektor venter på resultatet herfra. Men Fagforbundets leder Jan Davidsen og resten av LO er streikeklare hvis ikke arbeidsgiverne går med på mindre inn- og utleie av arbeidskraft på tvers av sektorer.

– Vi har blitt mer utålmodige, særlig det siste året, sier Davidsen.

– Det har skjedd – og det skjer – ting i arbeidslivet som vi ikke kan leve med.
Det må bli i år vi løser problemene med sosial dumping og uholdbare vikartilstander på tvers av bransjer både i privat og offentlig sektor, sier Fagforbundslederen med 325.000 medlemmer i LOs største forbund.

– Da vil jo nettopp det å bruke avtalesystemet og tariffoppgjøret til å finne bedre løsninger, være avgjørende.

Krav om pappaperm

– Det andre vi også er opptatt av, er kravet som Fellesforbundet nå fremmer om fedrepermisjon: Vi ser det som et rettferdighetskrav og et likestillingskrav som vi tror er viktig, og derfor støtter vi det, sier Fagforbundets leder.

Hele offentlig sektor og store deler av privatbedriftene er i gang med lønnsoppgjøret, men alle venter på resultatet fra industrien. Denne helgen avgjør sluttmeklingen hos Riksmekleren hvordan Frontfagoppgjøret vil påvirke forhandlingene for resten av privat og offentlig sektor.

Men tvers gjennom LO, både i privatbedrifter og i offentlig sektor og kommune-Norge, er det særlig to ting som får arbeidstakere til å se rødt: Økende innleie av arbeidskraft og for dårlig organisering på arbeidsplassene.

Kravene om mindre innleie, flere heltidsstillinger og bedre organisering av arbeidet rettes derfor mot arbeidsgiverne på tvers av bransjene i lønnsoppgjøret. På den måten håper de ansatte å sikre seg mot eventuelle oppmykninger i lovene for arbeidslivet.

– Dette må på plass i dette lønnsoppgjøret. Hvis ikke, blir resultatet vanskelig å få flertall for i en uravstemning, sier Jan Davidsen.

Tydeligere enn det er det nesten ikke mulig å true med storstreik mens lønnsforhandlinger pågår.

Frist natt til søndag

Fra midnatt, natt til søndag kan det bli streik i industrien, hvis den pågående meklingen ikke fører fram.

Fellesforbundet har sendt ut varsel om plassfratredelse for sine medlemmer innen de tradisjonelle jern- og metallfagene, som skipsverft, offshorebedrifter og verksteder, samt elektronikkbedrifter, tekstil- og konfeksjonsbedrifter og kabelleverandøren Nexan (tidligere Standard Telefon- og Kabelfabrikk).