NRK Meny
Normal

Liten tro på høyere lønn

Landets husholdninger er pessimistiske med tanke på egen lønnsutvikling, og tror på en lønnsvekst på kun 2,1 prosent det nærmeste året. Det viser Norges Banks forventingsbarometer.

Penger

Husholdningene tror lønnsveksten blir lav det neste året, viser Norges Banks forventningsundersøkelse.

Foto: Chris-Havard Berge/ flickr.com/ Creative Commons)

Stadig færre av landets husholdninger tror at renten skal øke de neste 12 månedene, viser Norges Banks forventingsbarometer for 2.kvartal.

Ved inngangen til 2010 ventet mer enn 80 prosent av husholdningene økt rente det nærmeste året. Ved utgangen av 2.kvartal er andelen som tror at renten vil øke, falt til 63,7 prosent.

Samtidig tror flere av husholdningene på uendret rente eller rentefall, enn tilfellet var i første kvartal.

Men undersøkelsen, som kommer midt under lønnsoppgjøret, viser også at husholdningene har lave forventninger til egen lønnsutvikling det nærmeste året.

LES: Husholdningene bruker mindre penger enn ventet

Forventer 2 prosent lønnsvekst

For husholdningene har fått svekket sin tro på egen lommebok de neste 12 månedene - og forventer å få mindre å rutte med.

Mens forventningene til egen lønnsvekst var 2,5 prosent ved utgangen av første kvartal, tror husholdningene i følge den ferskeste rapporten fra sentralbanken nå på en lønnsvekst på 2,1 prosent det nærmeste året.

Det er langt lavere enn hva partene i arbeidslivet og landets økonomieksperter forventer.

Samtidig regner husholdningene i gjennomsnitt med at prisveksten vil ende på 2,9 prosent, og dermed mer enn spiser opp lønnsveksten.

LES: Norske lønninger opp 4,1 prosent i fjor

Husholdningene i utakt med ekspertene

Også næringslivsledere, økonomer og partene i arbeidslivet er intervjuet i undersøkelsen, som kan leses her .

Alle venter langt høyere lønnsvekst enn husholdningene. Mens partene i arbeidslivet i gjennomsnitt venter en lønnsvekst på 3,4 prosent, er tilsvarende tall for økonomene 3,6 prosent.

Næringslivslederne på sin side venter at lønnsutgiftene vil øke med 3,1 prosent det neste året.

Dermed er husholdningene langt større pessimister i forhold til utviklingen for egen lommebok enn ekspertene, som venter reallønnsøkning.

Både partene i arbeidslivet og økonomene tror på en inflasjon på 2,2 prosent i løpet av det nærmeste året.