Lindorff dropper innkrevingsmetode

Dette intervjuet på NRK.no har fått Nordens største inkassoselskap til å legge om sine regler for innkreving av gjeld.

Video Inkasso

VIDEO: Innkreveren fra Lindorff gikk langt for å kreve inn gjelden fra sønnen. Han valgte å ta sitt eget liv.

– Denne galskapen må slutte. For meg er det for sent, men det finnes flere andre der ute.

Etter å ha tiet om tapet av sønnen i ett og et halvt år valgte moren å fortelle om hvordan den pågående innkreveren fra inkassobyrået Lindorff oppsøkte sønnen både hjemme og hos arbeidsgiveren for å drive inn gjeld.

Les også: Advarer mot julegaver på kreditt
Les også: Krever inn milliarder
Les også: Lindorff brøt god inkassoskikk

Samme dag som arbeidsgiver ble oppsøkt valgte sønnen å ta sitt eget liv. På mobiltelefonen hans fant moren flere ubesvarte anrop fra innkreveren.

Da Finanstilsynet så saken på NRK.no krevde de en redegjørelse om Lindorffs innkrevingsmetoder.

NRK har fått tilgang til brevvekslingen mellom Lindorff og Finanstilsynet i saken.

– Oppsøk skal skje på bopel eller arbeidssted

I gjennomgangen av rutiner skriver Lindorff at fast ansatte innkrevere må sette seg inn i en utrederhåndbok på 25 kapitler.

Les også: Ingen regler for innkrevere
Les også: Finanskommitéen: – Vi må se på inndriver-sertifisering
Les også: – Jeg ble oppsøkt hjemme av inkassoinnkrevere

Det Lindorff kaller eget selskaps eksterne oppsøkere har imidlertid ikke tilgang til håndboken. De får kun en veileder.

I et brev fra Lindorff til Finanstilsynet heter det:

«Det fremgår av denne at oppsøk fortrinnsvis skal skje på bopel eller arbeidssted. Veilederen synes å åpne for oppsøk på arbeidsplassen i større utstrekning enn de interne rutiner (...)»

Etter at saken ble omtalt har Lindorff gått gjennom sine rutiner for oppsøkende virksomhet.

I samme brev som beskriver retningslinjene for oppsøkende virksomhet heter det også:

«Lindorff vil på bakgrunn av de erfaringer man har hatt med denne saken, vil slutte med å foreta oppsøk av skyldner på arbeidsplassen uten skyldnerens forhåndssamtykke.»

Samtidig har seksjonssjef Wilhelm Mohn Grøstad og Finanstilsynet presisert regelverket for oppsøkende virksomhet i et rundskriv som er sendt alle inkassovirksomheter i Norge.

Skjerper retningslinjene

– På bakgrunn av denne saken, og fordi saken ble tatt opp i Stortinget, synes tilsynet det var fornuftig å utarbeide disse retningslinjene som presiserer hvordan denne oppsøkende virksomheten skal skje, sier Mohn Grøstad til NRK.

I retningslinjene står det at inkassator:

  • skriftlig og på forhånd skal varsle om at besøk kan bli aktuelt.
  • skal opptre med diskresjon og ikke utsette skyldner for urimelig skade, påtrykk eller ulempe.
  • bare kan besøke skyldner mellom 8 og 21 på hverdager og mellom 9 og 21 på lørdager.
  • skal overholde taushetsplikt slik at inkassator for eksempel ikke skal gi til kjenne overfor familien til skyldneren, arbeidsgiveren eller naboer at han representerer en inkassator. Innkreveren får heller ikke legge igjen visittkort med logo på døren eller postkassen til skyldneren.

Mohn Grøstad sier videre at selskapene bør bite seg merke i at det ikke bare er inkassoselskapet som er ansvarlig for hvordan innkrevere oppfører seg i forhold til skyldner.

– Det er også veldig viktig å fastslå det personlige ansvaret de personer som står som faglig ansvarlige for denne delen av virksomheten har i forhold til dem som driver oppsøkende virksomhet som jo er et veldig inngripende tiltak, sier Mohn Grøstad.

Vil forby oppsøking

Moren til gutten som tok livet av seg mener imidlertid at regelverket ikke går langt nok i å begrense denne formen for inndriving av penger.

– Min mening er at oppsøkende virksomhet må bort. Det må bli forbudt. Innkreverne har ikke noe på døren til folk å gjøre.

Finanstilsynet ønsker ikke å ha noen mening om oppsøkende virksomhet burde være forbudt eller ikke.

– Det er mulig å tenke seg en inkassovirksomhet uten oppsøkende virksomhet, men det er først og fremst et politisk spørsmål. Men når vi vet at det er 3,5 millioner inkassosaker i omløp hvorav de fleste aldri kommer i nærheten av å oppsøke skyldnerne, er det klart at det går an å drive inkassovirksomhet uten at man driver oppsøkende virksomhet, sier Mohn Grøstad.

Lindorff har ikke ønsket å kommentere saken ettersom Finanstilsynet har saken til behandling.