Hopp til innhold

Legger ned 120 postkontor

Får regjeringen det som den vil, blir 120 postkontorer lagt ned. Minst 650 ansatte kan miste jobben.

Postkontor
Foto: Westgaard, Rebekka / SCANPIX

Etter det NRK erfarer vil regjeringen i morgen legge frem en stortingsmelding om Posten Norge AS.

Der foreslår regjeringen at 40 % av landets postkontor legges ned, noe som kan føre til at så mange som 650 ansatte mister jobben.

- Stadig færre bruker postkontorene på grunn av nye måter å kommunisere på. Skal vi sikre gode tilbud til folk der de bor, må vi være villige til å gå inn for noen omstruktureringer, sier samferdselsminister Liv Signe Navarsete.

Hun avviser at nedleggelsene vil gi et dårligere tilbud til kundene.

- Post i butikk vil gi lenger åpningstid. Det viktigste er selvsagt at private og næringslivet i hele landet skal ha et like godt posttilbud som de har i dag, sier Navarsete.

- Dramatisk for de ansatte

Men de postansatte er bekymret.

- For de ansatte i Posten vil dette bli dramatisk. Dersom dette er riktig er det mange hundre postansatte som i så fall får beskjed om at arbeidsplassene deres legges ned, sier leder i Norsk post- og kommunikasjonsforbund, Postkom, Odd Christian Øverland.

Han frykter at fredag blir en tung dag for de postansatte.

To av tre allerede borte

Da man startet med Post i butikk i år 2000 var det 900 egendrevne postkontorer, mens det i dag er kun 300 igjen. Samtidig er det 1200 Post i butikk-løsninger - der kundene kan handle brød og sende post samtidig.

Mange av postkontorene som kan komme til å legges ned vil trolig erstattes av Post i butikk.

Lokalsamfunn kan rammes

Øverland mener dette er en form for privatisering av statlig virksomhet. Han frykter butikkeierne i fremtiden kan si at de ikke ønsker å ha post i butikken sin.

- I den forstand har politikerne gitt fra seg muligheten for styring i dette spørsmålet, og har overlatt til private å bestemme om lokalsamfunnene skal ha postkontorer eller ikke, mener Øverland.

Vil unngå arbeidsløshet

Det er i stor grad kvinner over 50 år som arbeider på postkontorene.

- Målet er at ingen skal gå fra en jobb i Posten og over i arbeidsledighet og vi har et samarbeid med NAV som har som mål å sikre dette, sier Øverland. 

- Vi kommer til å stille krav om at Posten ivaretar de ansatte bedre enn det som har skjedd tidligere, sier samferdselsministeren

Senterpartiet møter seg selv i døra

Da Senterpartiet var i opposisjon var partiet sterkt kritisk til privatiseringen av posttjenester. Senterpartiets Per Olaf Lundteigen lovet distriktsopprør, og Senterparti-leder Åslaug Haga sa at hun ville forsøke og reversere privatiseringen av Posten hvis hun kom i regjeringen.

Nå er det de rød-grønne som legger fram en stortingsmelding som støtter Postens ledelse i ønsket om å legge ned ulønnsomme postkontor.

- Vi er veldig skuffet over Senterpartiet.Vi hadde forventet at en rød-grønn regjering skulle komme med midler for å finansiere den ulønnsomme delen av postnettet, sier Øverland.

- Er dette et løftebrudd fra Senterpartiets side?

- Senterpartiet er i en veldig spesiell stilling, men hele denne regjeringen er jo tilhengere av å opprettholde kvinnearbeidsplasser i distrikts-Norge. Vi hadde forventet mer av denne Regjeringen, sier Øverland, leder i Postkom.