NRK Meny
Normal

Italia sprengte 10 prosent-grensen

Arbeidsledigheten i Italia nådd over 10-tallet og den stiger både i Portugal og Hellas. Verst er det fortsatt i Spania.

Mario Monti

Italias statsminister Mario Monti har fått mye ros for reformene han har satt i gang i italiensk økonomi, men må se at ledighetstallene stiger.

Foto: STEFANO RELLANDINI / Reuters

Ledigheten i Italia var i mars 10,1 prosent og i april på 10,2 prosent, ifølge de offisielle tallene offentliggjort av EUs statistikkbyrå Eurostat.

De første marstallene tilsa at ledigheten lå under 10-tallet, men de er nå oppjustert slik at landet har hatt en ledighet over 10 prosent i to måneder på rad.

Også apriltall for naboen Spania ble offentliggjort, og der er situasjonen enda mer begredelig.

Hele 24,3 prosent av arbeidsstyrken er offisielt uten arbeid, og selv om veksten fra mars var ubetydelig, 0,2 prosent, vitner det om stillstand i økonomien.

Spania er fortsatt hardest rammet av alle EU-land og verst er det for den spanske ungdommen hvor det offisielle ledighetstallet er 51,5 prosent. Fra årets begynnelse til nå har ungdomsledigheten steget fra 45 prosent og altså over 50-tallet.

Hellas følger som nummer to på listen med høyest ledighet, med sine 21,7 prosent. Tallene er fra februar, siden nyere tall ikke er tilgjengelig, men det antas at ledigheten har steget ytterligere de siste månedene ut ifra andre økonomiske indikasjoner.

Irland er det eneste av kriselandene hvor ledigheten synker og det er tegn til økonomisk vekst. Selv om det er marginalt, viser nedgangen fra 14,7 prosent i desember til 14,2 prosent i april, at det for første gang på mange måneder og år at det går fremover.

Antallet unge ledige stiger

Samlet ledighetstall for eurosonen var i april 11,0 prosent.

Det betyr at 17,4 millioner personer er uten arbeid, det samlet høyeste tallet siden euroen ble innført i 1999. Bare i april alene, ble 110.000 nye stående uten arbeid.

3,5 millioner av de ledige er under 25 år, noe som betyr en økning av unge ledige på 214.000 på en måned.

På den andre siden av skalen ligger Østerrike, som er EU-landet med lavest ledighet, med 3,9 prosent, deretter følger Luxembourg og Nederland med 5,2 prosent.

Kriselederne møtes

De nye ledighetstallene vil trolig føre til nye diskusjoner og økt press for å vike fra den strenge sparelinjen til tiltak som bedre kan fremme økonomisk vekst og med det få flere ut i arbeid, slik Frankrikes nye president François Hollande er en forkjemper for.

Og i dag kom beskjeden om at lederne i Italia, Tyskland, Frankrike og Spania skal møtes i Roma den 22. juni for å drøfte krisen i eurosonen.

Der håper Italias statsminister, og økonomiprofessor, Mario Monti å megle mellom Tysklands Angela Merkel, som har presset gjennom sparelinjen mot at tyske penger brukes til å redde de søreuropeiske økonomiene, og Frankrikes Hollande.

Møtet skjer uken før EU samlet holder sitt halvårige møte.

En talsmann for den tyske regjeringen sa i dag at de er villige til å gi Spania mer tid til å oppnå sine vedtatte budsjettmål for å ikke kvele landet helt.

Men til forskjell fra eksempelvis Hellas, hvor halvparten av politikerne er motstandere av den strenge sparepolitikken og derfor vil oppheve kriseavtalene med EU og IM, stoler Tyskland på at Spania vil overholde sine forpliktelser.