NRK Meny
Normal

Låner mindre enn ventet

Norske husholdninger låner mindre penger enn ventet til tross for at renten er rekordlav.

Penger
Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

I følge Norges Banks utlånsundersøkelse for 2.kvartal økte forbrukernes etterspørsel etter lån mindre enn det bankene selv hadde ventet, etter de mange rentekuttene fra sentralbanken.

Laveste boliglånsrente i norske banker er nå nede på totallet .

Rapporten viser at norske husholdningers samlede etterspørsel etter lån var om lag uendret i 2.kvartal 2009 sammenlignet med første kvartal.

-Frykter arbeidsledighet

Sjefanaytiker Erik Bruce i Nordea mener at folk er blitt mer forsiktige på grunn av finanskrisen og frykt for å bli arbeidsledige, og at det er forklaringen på at folk ikke løper mann av huse for å ta opp rekordbillige lån.

Sjefanalytiker i Nordea Markets, Erik Bruce

Sjefanalytiker i Nordea Markets, Erik Bruce

Foto: Tor Helge Haugland / NRK

- Man skulle kanskje ventet at låneetterspørselen ville ta seg litt mer opp igjen på grunn av de mange rentenedsettelsene. Men forbrukerne har blitt mer forsiktige av frykt for å miste jobben, sier Bruce til NRK.

Tallene viser at både etterspørselen etter vanlige nedbetalingslån og fastrentelån øker mindre enn det bankene ventet.

Vil låne mer i tiden som kommer

Norges Bank sier i raporten at bankene forventer at husholdningenes samlede låneetterspørsel vil øke i det kommende kvartalet.

- Et boligmarked som går stadig bedre og bedring i salget av nye biler tyder på at folk vil låne mer i tiden som kommer, avslutter Bruce.

I rapporten svarer bankene også på i hvilken grad det er blitt lettere eller vanskeligere å få lån enn tidligere.

For husholdningene er det ingen endring i bankenes kredittpraksis fra 1.kvartal til 2.kvartal, mens det blir stadig verre for norske bedrifter å låne penger i norske banker.

Flere tar seg bedre betalt

Flere banker meldte til Norges Bank at de økte sine utlånsmarginer til husholdningene i 2.kvartal.

Utlånsmarginen er forskjellen mellom bankenes utlånsrente og renten bankene selv betaler i det såkalte interbankmarkedet.

Begrunnelsen var blant annet frykt for tap på grunn av mislighold av lån og usikkerhet knyttet til utviklingen i boligmarkedet.