Kvotetrøbbel for Norge

Norske bedrifter risikerer å bli stengt ute fra EUs kvotesystem når markedet åpner 1. januar 2008.

CO2-fri fabrikk
Foto: MICHAEL URBAN / AFP

Det betyr at det er stor fare for at de norske CO2-utslippene vil overstige det som er tillatt ifølge Kyoto-avtalen i 2008.

President Bjørn Grydeland i EØS-avtalens kontrollorgan ESA sier til VG at han ikke kan garantere at alt papirarbeid vil være ferdig i tide.

Blant annet må den norske kvoteloven endres, EFTA-landene må bli enige med EU-kommisjonen om tilpasninger av lovverket, og regjeringen må deretter fremme en ny lov for Stortinget for å innlemme EU-direktivet om kvotehandel i norsk lov.

Dessuten må Miljøverndepartementet lage forskrifter slik at bedriftene har et forståelig regelverk å forholde seg til, og bedriftene må søke Statens forurensingstilsyn om å få tildelt kvoter.

Statssekretær Henriette Westhrin (SV) i Miljøverndepartementet har imidlertid tro på at Norge vil rekke alt innen nyttår.