NRK Meny
Normal

Kvesser klørne før AFP-oppgjør

Det statlige utvalget som skulle se på den fremtidige ordningen med avtalefestet pensjon (AFP), hadde i dag sitt siste møte uten å komme frem til noen anbefalt modell.

Roar Flåthen og Anders Folkestad

Roar Flåthen og Anders Folkestad i samtale før siste møte i regjeringens AFP-utvalg.

Foto: Erik Johansen / SCANPIX

Medlemmer i utvalget har vært lederne i de store organisasjonene i norsk arbeidsliv.

Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap) overlater nå stafettpinnen til partene i lønnsoppgjøret som starter i begynnelsen av mars.

Han mener likevel ikke at arbeidet utvalget har gjort, har vært forgjeves.

- Materialet utvalget nå overlater til partene, vil kunne bli svært nyttig i det videre arbeidet med en tidligpensjonsordning, sier han.

Samtidig er det klart at arbeidet med å få fram en ny AFP-ordning til erstatning for dagens ordning som går ut i 2010, blir den viktigste saken for arbeidstakerne i årets lønnsoppgjør.

Streikeviljen er stor

Både LO og UNIO, som til sammen organiserer over 1 million medlemmer, legger ikke skjul på at de er innstilt på om nødvendig å sette makt på kravene for å få en tidligpensjonsordning som er minst like god som dagens AFP.

UNIO-leder Anders Folkestad sier til NRK at organisasjonen nå forbereder seg på en eventuell streik på denne saken.

På Forbundets nettsider heter det i dag at streikeviljen i organisasjonen er stor.

- Men jeg håper naturligvis at det skal være mulig å komme fram forhandlingsveien, sier Folkestad.

Det samme gjør også LO-leder Roar Flåthen, som gjør det klart at de vil bruke de verktøyene forhandlingssystemet gir, det vil si streik, dersom det ikke blir enighet på annen måte.

Og Flåthen legger ikke skjul på at å komme fram til en ny AFP-ordning som er like god som dagens ordning, kan bli en vanskelig nøtt å knekke.

- Ekstra krevende

Lederen i NHO, Finn Bergesen jr. har i utgangspunktet god tro på at det skal være mulig å komme fram til enighet.

Bergesen peker imidlertid på at forhandlingene blir ekstra krevende denne gang fordi man må bli enige om en ny AFP som ligger innenfor rammene av pensjonsforliket mellom regjeringen og opposisjonen, utenom Fremskrittspartiet.

Problemet med å få til en nytt tidligpensjonssystem ligger først og fremst i at det er ulike oppfatninger om hva som ligger i kravet fra arbeidstakerorganisasjonene om at den nye ordningen skal være like god som dagens.

- For oss betyr dette at 62- og 63-åringer kan gå av med like god økonomisk sikring som i dag, sier Anders Folkestad i UNIO.

Leder Per Østvold i Transportarbeiderforbundet i LO mener den nye avtalefestede pensjonen må gi dem som går av som 62-åringer eller senere, like stor andel av lønn i pensjon som i dag, og at de oppnår en alderspensjon som om de hadde stått i fullt arbeid.

Lenger i arbeid

Et annet stort problem er at det nye pensjonssystemet bygger helt og fullt på at folk skal stå lenger i arbeid enn i dag: Dess lenger du arbeider etter 62 år, dess mer får du i pensjon.

Mens dagens AFP er arbeidsnøytral fordi den først og fremst er tenkt som en ordning for dem som ikke klarer å stå lenger i arbeid enn fram til 62-årsalderen.

Hett lønnsoppgjør

Utfordringen som partene i lønnoppgjøret nå har fått på bordet, er å finne en ordning som kombinerer de to systemene, og som alle kan akseptere. Men før vi kommer så langt, er mulighetene til stede for at det kan bli et usedvanlig hett lønnsoppgjør denne våren.