NRK Meny
Normal

Kutter renta 1,75 prosentpoeng

Norges Bank setter ned renta med 1,75 prosentpoeng til 3,0 prosent. Og renta kan komme til å synke ytterligere.

Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad

Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad under pressekonferansen.

Foto: NRK

Det opplyser Norges Bank i en pressemelding.

LES: – Senk lånerenta nå!

LES: Stoltenberg presser Gjedrem

LES: - Rentemas er valgflesk

– Siden utgangen av oktober er utsiktene for veksten ute og
hjemme betydelig svekket. Samtidig faller prisveksten mer enn
ventet. En samlet vurdering tilsier at det er riktig å redusere
styringsrenten mye denne gangen, sier visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad.

Norges banks rentehistorikk 1981-2008

Norges Bank tror prisveksten vil ligge under 2,5 prosent neste år.
– Også arbeidsmarkedet og lønnsveksten vil bli betydelig svakere enn man trodde i oktober, fortalte Qvigstad under Norges Banks pressekonferanse nå i ettermiddag.

Qvigstad sier kronekursen fortsatt vil holde seg svak, for så å ta seg opp igjen iløpet av neste år.

– Men det kan nok ta noe tid, understreker visesentralbanksjefen.

Etter forrige rentemøte i oktober ble renten satt ned 0,5 prosentpoeng til 4,75 prosent.

Kraftig kutt

– Markedet hadde forventet et kraftig kutt og dette er kraftig, sier økonomiredaktør i NRK Steinar Mediaas.

Forventningene i markedet til dagens møte var et kutt på 1,25 prosent, og Mediaas tror dagens kutt vil bli positivt oppfattet i markedet.
– Vi ser at USA i går satte renta ned mot null-nivået, og Gjedrem har nok tatt dette innover seg, tror Mediaas.

Dagens rekordkutt vil trolig også få påvirkning på boliglånsrenta:
– Jeg tror nok at også bankene kommer til å sette ned markedsrenta, ettersom også de hadde forventet et kutt på «bare» 1,25 prosent, sier Mediaas.

Letter situasjonen

Finansminister Kristin Halvorsen tror rentekuttet vil lette situasjonen for bedrifter og husholdninger med gjeld.

– Norges Banks rentereduksjon er noe større enn markedsaktørene
forventet. Det er en indikasjon på at Norges Bank ser på situasjonen som alvorlig. Samtidig viser dette også at sentralbanken er rede til å fatte de vedtak som den mener er nødvendig for å møte de utfordringene vi står overfor, sier Halvorsen.

Mot to-tallet

– Det er viktig at renta er satt ned, fordi det er rentemiddelet som kan virke best og raskest for å styrke norsk økonomi. Det treffer de som er mest sårbare. Industri, og eksportbedriftene og dem med boliggjeld, sa statsminister Jens Stoltenberg på en pressekonferanse i ettermiddag.

– Norges Banks hovedstyre mener at renten bør ligge i intervallet
2-3 prosent fram til neste pengepolitiske rapport legges fram
25. mars 2009, med mindre norsk økonomi blir utsatt for nye,
store forstyrrelser, heter det fra hovedstyret.

Mot sommeren vil renta trolig nærme seg to-tallet, fortalte visesentralbanksjefen på dagens pressekonferanse.

Var rentekuttet stort nok? Si din mening.