Hopp til innhold

Kritiske til fattigdomsinnsats

Det er ikke bare opposisjonen som er kritiske til regjeringens innsats når det gjelder kampen mot fattigdom, men Stortinget kan ikke gjøre de store endringene.

Heikki Holmås
Foto: Solum, Stian Lysberg / SCANPIX

Under åpningen av Stortinget uttalte stortingspresident Thorbjørn Jagland, at noe av det aller viktigste i denne stortingsperioden vil være å gjøre mer for å hjelpe de fattigste i landet og for å hjelpe andre som har det vanskelig.

 

I politisk kvarter i NRK i morges kom det fram at en rekke av SVs fylkesledere også er kritiske til regjeringens arbeid mot fattigdom slik det kommer til uttrykk i forslaget til statsbudsjett.

Heikki Holmås, SV, er medlem av Stortingets finanskomite. Som svar på kritikken fra sine partifeller viste Heikki Holmås til at regjeringen foretar en rekke grep for å flere av denne kategorien mennesker inn i arbeid.

Det vil være en stor hjelp, mente han, og viste til at regjeringen også legger til rette med tanke på utdannelse og tilpasningstiltak for at mennesker som har lite på den måten skal bringes i stand til å få det bedre.

Kritikerne har imidlertid pekt på at det finnes en rekke mennesker som ikke kan komme seg i arbeid, og som derfor trenger mer støtte på annen måte.

I dag kom Stortingets finanskomite sammen til sitt første møte om regjeringens budsjettforslag. Komitelederen, Reidar Sandal fra Arebeiderpartiet, sier til NRK at finanskomiteen skal arrangere en rekke høringer om budsjettet.

Komiteen vil selvsagt lytte til det som kommer fram i disse høringene. Men, sier Sandal, de store linjene i budsjettet ligger nok fast.

 

Neppe store budsjettendringer

Reidar Sandal forteller at noen av de tre regjeringspartienes representanter i finanskomiteen i lang tid har deltatt sammen med regjeringens medlemmer om utformingen av budsjettforslaget. De er på den måten delaktig i ansvaret for budsjettet.

Reidar Sandal sier at når finanskomiteen er ferdig med sitt arbeid, vil de andre stortingskomiteene ta for seg de forskjellige delbudsjettene. Han sier at med den arbeidsformen Stortinget nå følger når det gjelder budsjettet, vil det i første rekke være innenfor rammene av de enkelte departementenes budsjetter at det kan forekomme visse justeringer dersom det fins flertall for det i komiteene.

Det er imidlertid slik at de tre regjeringspartiene har et flertall bak seg i Stortinget, og derfor kan styre mye av budsjettprosessen også i Stortinget.

Det er derfor neppe grunn til å vente så store endringene i budsjettet når det gjelder kampen mot fattigdommen.

 

 

STANDPUNKT: SE DIREKTE KL 2130

DEBATT: Hvordan hjelpe de fattige barna?

- Fattige barn blir fattigere